Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.02.2016

1034/2015

vodné stočné

146,21 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1035/2015

vodné

14,26 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1036/2015

vodné

67,40 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1037/2015

vodné stočné

109,08 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1038/2015

vodné stočné

91,50 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1039/2015

vodné stočné

109,08 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

02.03.2015

104/2015

Vyhotovenie pútačov

120,00 EUR

SA S.T.UDIO Sloboda Alexander

Mesto Želiezovce

15.02.2016

104/2016

Vodné a stočné Mierová 40

87,74 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

08.02.2016

1040/2015

vodné stočné

11,60 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1041/2015

vodné stočné

121,73 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1042/2015

stočné

3,83 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

05.02.2016

1043/2015

vývoz odpadovej vody z kult.domu

115,00 EUR

Eurospinn s.r.o.

Mesto Želiezovce

22.01.2016

1044/2015

vývoz KO

837,72 EUR

Eurospinn, s.r.o. Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce, EKOFERMENT, s.r.o. Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce, Mumbles s.r.o. Baštová 28, 94501 Komárno

Mesto Želiezovce

22.01.2016

1045/2015

vývoz KO

5 506,94 EUR

Eurospinn, s.r.o. Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce, EKOFERMENT, s.r.o. Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce, Mumbles s.r.o. Baštová 28, 94501 Komárno

Mesto Želiezovce

15.02.2016

1046-2015

inzercia

66,00 EUR

Petit Press a.s. Bratislava

Mesto Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce

02.03.2015

105/2015

prečistenie kanalizácie

423,41 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

15.02.2016

105/2016

vodné a stočné Schubertova 30

111,48 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

02.03.2015

106/2015

Refundácia mzdy

119,26 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

Mesto Želiezovce

15.02.2016

106/2016

vodné a stočné Rákocziho 3

106,75 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

03.03.2015

107/2015

plyn

20,69 EUR

MET Slovakia a.s.

Mesto Želiezovce

15.02.2016

107/2016

vodné a stočné Rákocziho 5

153,17 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

03.03.2015

108/2015

vývoz odpadu

5 908,36 EUR

Eurospinn

Mesto Želiezovce

15.02.2016

108/2016

vodné a stočné Rákocziho 1

129,96 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

02.03.2015

109/2015

Materiál - Mestský ples

40,00 EUR

Csomor Kristián, Nýrovce

Mesto Želiezovce

15.02.2016

109/2016

vodné a stočné SNP 2

5,18 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: