Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.12.2016

1016/2016

výkon činnosti vo verejnom obstarávaní

400,00 EUR

Matušková Silvia

Mesto Želiezovce

05.02.2016

1017/2015

el.energia 1.12.-31.12.2015

1 715,17 EUR

Východoslovenská energetika a.s. Košice

Mesto Želiezovce

05.02.2016

1018/2015

el.energia 1.12.-31.12.2015

302,78 EUR

Východoslovenská energetika a.s. Košice

Mesto Želiezovce

02.03.2015

102/2015

Aktualizácia programu

114,00 EUR

TOPSET - Ing. Ján Vlček

Mesto Želiezovce

15.02.2016

102/2016

Stočné Želiezovce

1 828,80 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

08.02.2016

1020/2015

vodné stočné

2,32 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1022/2015

vodné stočné

55,69 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.12.2016

1022/2016

monitoring skládky KO

17,63 EUR

Eurospinn, s.r.o Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1023/2015

vodné

14,26 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1024/2015

vodné stočné

13,92 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.12.2016

1024/2016

poplatok za uloženie KO

297,74 EUR

MIKONA plus, s.r.o. Železničná 39, 93701 Želiezovce

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1025/2015

zrážková voda

2 237,48 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1026/2015

vodné stočné

23,21 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1027/2015

vodné stočné

132,29 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

13.12.2016

1027/2016

deratizácia

192,00 EUR

Viliam Baltazár - DDD Služby

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1028/2015

vodné stočné

4,64 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1029/2015

vodné

132,22 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

02.03.2015

103/2015

Materiál

6,80 EUR

Mira Office s.r.o.

Mesto Želiezovce

15.02.2016

103/2016

Vodné a stočné Rákocziho 7

118,36 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

08.02.2016

1030/2015

vodné stočné

83,89 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1031/2015

vodné

62,22 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

12.12.2016

1031/2016

nakladanie s KO

16 192,37 EUR

Eurospinn, s.r.o Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1032/2015

vodné stočné

146,21 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

13.12.2016

1032/2016

odvoz odpadu

43,99 EUR

Eurospinn, s.r.o Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce

Mesto Želiezovce

08.02.2016

1033/2015

vodné stočné

174,07 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: