Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2017

9579-2017

250,00 EUR

Mesto Želiezovce

Regionálne osvetové stredisko, Fr. Hečku 25, 93447 Levice

22.05.2017

Zmluva č. 73/NR/2016

8826-2017

8 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Nitra, Nitra

Mesto Želiezovce

19.05.2017

Zmluva o dielo

9993-2017

2 000,00 EUR

Ing. arch. Peter Kašša

Mesto Želiezovce

19.05.2017

Zmluva o dielo

10147-2017

65 595,18 EUR

STAVMONT ŽELIEZOVCE, s.r.o.

Mesto Želiezovce

19.05.2017

Rámcová zmluva č. 318/2017

10148-2017

neuvedená

Vendomat s.r.o. Nové Zámky

Mesto Želiezovce

19.05.2017

Zmluva o dodávkach biologicky rozložiteľného odpadu

10149-2017

neuvedená

Obec Malé Ludince

Mesto Želiezovce

15.05.2017

Zmluva o prenájme motorového vozidla

9974-2017

neuvedená

Mesto Želiezovce

Združenie maď. rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM Želiezovce

15.05.2017

Zmluva o poskytnutí služby

10213-2017

6 000,00 EUR

Centire s.r.o.

Mesto Želiezovce

15.05.2017

Kúpna zmluva

9928-2017

131,56 EUR

Mesto Želiezovce

MVDr. Jozef Sýkorčin a Magdaléna Sýkorčinová, ul. Ľ. Štúra č.12, 937 01 Želiezovce

10.05.2017

Nájomná zmluva č.1/2017PC

9552-2017

15+30EUR/mes.

Mesto Želiezovce

Simona Szárazová

10.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.20/2017

9549-2017

70,00 EUR

Mesto Želiezovce

František Držík

09.05.2017

Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán Mesta Želiezovce

9644-2017

2 000,00 EUR

Mesto Želiezovce

KLM real estate a.s.

04.05.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Želiezovce v roku 2017

6055-2017

220,00 EUR

Mesto Želiezovce

Tenisový klub EES Želiezovce OZ

03.05.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

8705-2017

2 700,00 EUR

LUMA AUDIT, s.r.o. Ludanská 12, 934 01 Levice

Mesto Želiezovce

02.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2017 - T18

9045-2017

45,00 EUR

Mesto Želiezovce

ZO CSEMADOK

02.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2017-T18

9044-2017

40,00 EUR

Mesto Želiezovce

Judita Debnárová

02.05.2017

Zmluva o nájme bytu č. 9051/2017

9051-2017

126,00 EUR

Mesto Želiezovce

Emília Juhászová

02.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.25/2017-T18

9189-2017

60,00 EUR

Mesto Želiezovce

Michal Šonkoľ

25.04.2017

Sponzorská zmluva

8952-2017

100,00 EUR

MOREAU AGRI JUH, s.r.o.

Mesto Želiezovce

25.04.2017

Zakladateľská zmluva

8893-2017

neuvedená

Zakladatelia podľa zakladateľskej zmluvy

Mesto Želiezovce

25.04.2017

Sponzorská zmluva

8758-2017

300,00 EUR

HYDROENERGIA, s.r.o., Račianska 30/A, 83102 Bratislava

Mesto Želiezovce

12.04.2017

Zmluva o nájme bytu č. 5219/2017

6177-2017

92,80 EUR

Mesto Želiezovce

Michal Beneš

12.04.2017

Zmluva o nájme bytu č. 6176/2017

6176-2017

156,27 EUR

Mesto Želiezovce

Eva Titkošová

12.04.2017

Zmluva o nájme bytu č. 6175/2017

6175-2017

152,77 EUR

Mesto Želiezovce

Nikoleta Tarišková

12.04.2017

Zmluva o nájme bytu č. 6174/2017

6174-2017

158,14 EUR

Mesto Želiezovce

Zuzana Billerová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: