Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.07.2017

Darovacia zmluva

11848-2017

25,00 EUR

Eva Antalová

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11847-2017

25,00 EUR

Imrich Holi

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11849-2017

25,00 EUR

Mário Virág

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11842-2017

25,00 EUR

Ján Hégli

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11835-2017

25,00 EUR

Silvia Dubová

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11840-2017

25,00 EUR

Milan Harmady

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11836-2017

25,00 EUR

Marta Hanzóová

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11837-2017

50,00 EUR

Zuzana Bugárová

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11838-2017

25,00 EUR

Denisa Čudaiová

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11839-2017

25,00 EUR

Pásztor Viktor

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11841-2017

50,00 EUR

Milan Harmady

Mesto Želiezovce

18.07.2017

Darovacia zmluva

11834-2017

25,00 EUR

Zuzana Billerová

Mesto Želiezovce

14.07.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

11729-2017

neuvedená

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra

Mesto Želiezovce

07.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-431-01765

11596-2017

8 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Želiezovce

06.07.2017

Dohoda č. 17/15/054/85/§54 - CzKN

11572-2017

8 055,15 EUR

Úrad práce, soc vecí a rodiny v Leviciach

Mesto Želiezovce

03.07.2017

Zmluva o nájme bytu č. 11419/2017

11419-2017

148,65 EUR

Mesto Želiezovce

Veronika Riesová

30.06.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2017 - KD Svodov

11378-2017

Zľava 100%

Mesto Želiezovce

Občianske združenie Svodov

30.06.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2017

11366-2017

Zľava 100%

Mesto Želiezovce

MŠ SNP 9

30.06.2017

Zmluva o nájme bytu č. 11351/2017

11351-2017

126,00 EUR

Mesto Želiezovce

Emília Juhászová

30.06.2017

Zmluva o nájme bytu č. 11350/2017

11350-2017

100,00 EUR

Mesto Želiezovce

Elena Alakšová

30.06.2017

Zmluva o nájme bytu č. 11355/2017

11355-2017

145,00 EUR

Mesto Želiezovce

Róbert Szakács

28.06.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.30/2017-T18

11272-2017

30,00 EUR

Mesto Želiezovce

Judita Debnárová

27.06.2017

Zmluva o vykonaní predstavenia umeleckého výkonu

11358-2017

150,00 EUR

Hutai Štefan

Mesto Želiezovce

26.06.2017

Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

11300-2017

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Mesto Želiezovce

22.06.2017

Zmluva č. 200/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny

11291-2017

1 700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra

Mesto Želiezovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: