Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2011

Dodatok k poistnej zmluve č. 700250305

9445/2011

490,67 EUR

Mesto Želiezovce

Allianz SP, a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava

09.01.2012

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 7194/2011

10760/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

PhDr. Antalík Imrich, Vodná 3/15, 94501 Komárno

17.01.2012

Mandátna zmluva

273/2012

20,00 EUR

Mesto Želiezovce

MAIN-3H Retail, s.r.o. 943 01 Štúrovo, Hlavná 2/A

18.01.2012

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dodávkach vybraných druhov organického a pyrolýzou spracovateľného odpadu

290/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

EKOFERMENT Želiezovce, s.r.o, Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce

23.01.2012

Nájomná zmluva č. 42693609

283/2012

541,20 EUR

Mesto Želiezovce

Konica Minolta Slovakia s.r.o. Bratislava

23.01.2012

Nájomná zmluva č. 42693610

314/2012

353,70 EUR

Mesto Želiezovce

Konica Minolta Slovakia s.r.o. Bratislava

24.01.2012

Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb

369/2012

40,00 EUR

Mesto Želiezovce

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava

25.01.2012

Zmluva o dielo č. 01/11/2011

402/2012

8 773,78 EUR

Mesto Želiezovce

LUX-EL mont, s.r.o.

30.01.2012

Nájomná zmluva č: 2012/1-M8

380/2012

520,40 EUR

Mesto Želiezovce

Andrej Tóth Kurucz - RENOVA, 94357 Kamenín 614

30.01.2012

Mandátna zmluva

422/2012

30,00 EUR

Mesto Želiezovce

Mgr. Gyorgyi Kapusta, PhD. 93562 Pohronský Ruskov, Hlavná 206/71

30.01.2012

Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme dopravných prostriedkov

436/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Eurospinn

30.01.2012

2. Dodatok k Zmluve o prenájme drobného dlhodobého hmotného majetku

437/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Eurospinn

30.01.2012

2. Dodatok k Zmluve o prenájme strojov, prístrojov a zariadení

451/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Eurospinn

30.01.2012

2. Dodatok k Zmluve o prenájme majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii

452/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Eurospinn

30.01.2012

Dohoda číslo 43/§51/2012

453/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Úrad práce a SV, Ľ. Štúra 53, 93403 Levice

31.01.2012

Mandátna zmluva

476/2012

30,00 EUR

Mesto Želiezovce

PhDr. Antalík Imrich, Vodná ul. 3/15, 94501 Komárno

01.02.2012

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.5.2006 medzi Mestom Želiezovce a JUDr. Alexandrom Tóthom

496/2012

728,40 EUR

Mesto Želiezovce

JUDr. Alexander Tóth, 93701 Želiezovce

01.02.2012

Poistka č. 9460031556

199/2012

1 031,80 EUR

Mesto Želiezovce

UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27

06.02.2012

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.3.2004 medzi Mestom Želiezovce a Anikó Bottovou

378/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Bottová Anikó VAPAB, s.r.o. Schubertova 1082/40, 93701 Želiezovce

06.02.2012

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1122400014-PVO

765/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

ZSE Energia a.s.Úsek služieb,Čuleňova 6,Bratislava 1

06.02.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni zo dňa 15.12.2011

499/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Libuša Toráčová, Hlavná 169/55, Pohronský Ruskov

06.02.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni zo dňa 26.10.2011

500/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Eva Vékonyová, Nám. Slobody 13/13, Štúrovo

09.02.2012

Zmluva o bežnom účte 7124762017/5600

1199/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina

09.02.2012

Zmluva o bežnom účte 7124766018/5600

1201/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina

13.02.2012

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406003035

1624/2012

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: