Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2015

Nájomná zmluva č. 2015/1-MŠK

12090/2015

480,00 EUR

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

Ľuboš Straňák

18.09.2015

Rámcová kúpna zmluva

12098/2015

0,00 EUR

Margita Magalová 94361 Malé Kosihy 10

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

17.09.2015

Zmluva o reklame

12081/2015

1 000,00 EUR

UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 82007 Bratislava

Mesto Želiezovce, ul. SNP č.2, 937 01 Želiezovce

11.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2015

11983/2015

46,00 EUR

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

OZ MANNA, Belušova 14, 974 01 Banská Bystrica

11.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 29/2015

11982/2015

46,00 EUR

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

Krisztus Szeretete Egyház, 1461 Budapest

07.09.2015

Rámcová zmluva č.: 2015105018

11890/2015

0,00 EUR

MIRA OFFICE, s.r.o., 93701 Želiezovce, Tulipánova 6

Mesto Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce

07.09.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania obec. služieb

11883/2015

0,00 EUR

Úrad práce, SVa R, Ľ. Štúra 53, 93403 Levice

Mesto Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce

07.09.2015

Zmluva o nájme obecného bytu

11783/2015

0,00 EUR

Mesto Želiezovce, ul. SNP č.2, 937 01 Želiezovce

Jozef Hamar

04.09.2015

Mandátna zmluva

11602/2015

999,00 EUR

Mondivision, s.r.o.

Mesto Želiezovce, ul. SNP č.2, 937 01 Želiezovce

03.09.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

11814/2015

0,00 EUR

DV AUDIO s.r.o. Svodov 62, 93701 Želiezovce

Mesto Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce

03.09.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/20157

11802/2015

23,00 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce

D.I.SEVEN a.s.

03.09.2015

Zmluva č. 37/2015

11800/2015

1 800,00 EUR

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice

26.08.2015

Mandátna zmluva

11688/2015

5 988,00 EUR

LEGAL TENDER s.r.o.

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

26.08.2015

Dohoda č. 56/!52a/2015

11697/2015

476,40 EUR

Úrad práce, SVa R, Ľ. Štúra 53, 93403 Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

26.08.2015

zmluva o poskytnutí služieb

11696/2015

2 768,00 EUR

Sg Bit KFT

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

24.08.2015

Zmluva o poskytnutí služby

11643/2015

800,00 EUR

Gemini Group s.r.o.

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

24.08.2015

Zmluva o poskytnutí služby č. 26052015

11651/2015

2 700,00 EUR

LUMA AUDIT, s.r.o. Ludanská 12, 934 01 Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

20.08.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2015

11321/2015

46,00 EUR

Mesto Želiezovce, SNP č.2, 937 01 Želiezovce

Krisztus Szeretete Egyház, 1461 Budapest

18.08.2015

Darovacia zmluva

11033/2015

0,00 EUR

Fábik s.r.o

Mesto Želiezovce, ul. SNP č.2, 937 01 Želiezovce

18.08.2015

Zmluva o zabezpečení administratívno-technických prác na mzdovom úseku

10514/2015

0,00 EUR

Mesto Želiezovce, SNP č.2, 937 01 Želiezovce

Mestská knižnica Želiezovce

18.08.2015

Zmluva o vytvorení a používaní autorského diela

11457/2015

3 500,00 EUR

Hladký Marián

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

18.08.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2015

11453/2015

46,00 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce

OZ MANNA, Belušova 14, 974 01 Banská Bystrica

18.08.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

11533/2015

5 667,43 EUR

SB BIT INFO KFT, 2724 Újlengyel

Mesto Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce

11.08.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2015

10996/2015

23,00 EUR

Mesto Želiezovce, SNP č.2, 937 01 Želiezovce

Žaky Car s.r.o.

11.08.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2015

10855/2015

0,00 EUR

Mesto Želiezovce, SNP č.2, 937 01 Želiezovce

OZ MANNA, Belušova 14, 974 01 Banská Bystrica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: