Obsah

JPÚ - MVE Želiezovce
 

JPÚ Mikula_Svodov_Kukučínov_MVE_Postup prechodu_Technická správa (537.18 kB)JPÚ Mikula_Svodov_Kukučínov_MVE_Postup prechodu_Grafická príloha (209.69 kB)
SMK_MVE ZEL_Nariadenie  VYKONANIA  sep.2023 (294.86 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Schválenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce (305.17 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Mikula, Svodov, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce (210.63 kB)

MAPA - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Mikula, Svodov, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce (575.3 kB)

VEREJNÁ VYHLASKA - oznámenie o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov (608.46 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Zverejnenie registra pôvodného stavu
Príloha

Rozhodnutie o ustanovení znalca 

Rozhodnutie o ustanovení znalca 2

Rozhodnutie o ustanovení znalca 3

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov

Zápisnica z prvého zasadnutia predstavenstva


Verejná vyhláška - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce

Technická správa - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce

Grafická príloha - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce


OÚ Levice: Schválenie registra pôvodného stavu v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce

OÚ Levice: Rozhodnutie (18. 1. 2021)