Obsah

JPÚ - MVE Želiezovce
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Mikula, Svodov, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce (210.63 kB)

MAPA - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Mikula, Svodov, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce (575.3 kB)

VEREJNÁ VYHLASKA - oznámenie o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov (608.46 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Zverejnenie registra pôvodného stavu
Príloha

Rozhodnutie o ustanovení znalca 

Rozhodnutie o ustanovení znalca 2

Rozhodnutie o ustanovení znalca 3

Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov

Zápisnica z prvého zasadnutia predstavenstva


Verejná vyhláška - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce

Technická správa - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce

Grafická príloha - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce


OÚ Levice: Schválenie registra pôvodného stavu v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce

OÚ Levice: Rozhodnutie (18. 1. 2021)