Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oddelenie správy mestského majetku a služieb


Mgr. Peter Haris
vedúci oddelenia

tel.: +421 36 771 1140
e-mail: peter.haris@zeliezovce.sk


Ing. Jana Alakšová
referentka

tel.: +421 36 771 2124
e-mail: jana.alaksova@zeliezovce.sk

Gabriel Ábel
odborný referent a referent BOZP

tel.: +421 36 771 1140
e-mail: gabriel.abel@zeliezovce.sk

Gabriela Petríková
referentka

tel.: +421 36 771 2124
e-mail: gabriela.petríková@zeliezovce.sk

Ľudovít Šárik
správca cintorínov

e-mail: ludovit.sarik@zeliezovce.sk

Eleonóra Kovácsová
koordinátor aktivačnej činnosti

tel.: 
e-mail: eleonora.kovacsova@zeliezovce.sk

Eduard Vavro
František Molnár

Božena Sucháčová
Eva BeníkováÚtvar "Centrálna mestská zóna"
Štefan Stojka


Útvar "Regionálne centrum na zhodnotenie BRO"
Igor Fašung
Gabriel Gaál


Útvar "Riešenie kvality ovzdušia"
Gabriel Adamček

obsahová náplň činnosti oddelenia

Združenie účastníkov pozemkových úprav (ZÚPÚ)