24. 2. 2019
17.00 hod.
Dom kultúry

Tatiana Kusá
Prišla som bojovať
o Vášho muža

alebo
A čo ja, láska?

réžia: Martin Mňahončák
účinkujú: Marta Sládečková,
Dominika Kavaschová
/ alt. Zuzana Porubjaková,
Martin Mňahončák

divadelné predstavenie
Kumšt Production
vstupné: 12 € / 14 €

videopozvánka

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí


Ing. Diana Csicsmanová
vedúca oddelenia
Tel.: +421 36 772 11 60
Mobil: +421 905 961 591
e-mail: diana.csicsmanova@zeliezovce.sk


Otília Podhorská
Odborná referentka a asistentka primátora
Tel: +421 36 7713004
E-mail: otilia.podhorska@zeliezovce.sk

Ing. Ladislav Benčík
samostatný odborný referent
tel.: +421 36 771 1087
e-mail: ladislav.bencik@zeliezovce.sk


Marta Tóthová
referentka PAM a štatistiky
tel.: +421 36 772 1930
e-mail:  marta.tothova@zeliezovce.sk

Aneta Némethová
referentka PAM školstva
tel.: +421 36 771 0660
e-mail:  aneta.nemethova@zeliezovce.sk

Mária Tóthová
referentka PAM školstva
tel.: +421 36 771 0660
e-mail:  maria.tothova@zeliezovce.sk

Mariana Dobrovická
referentka evidencie obyvateľstva,
vnútorných vecí
a osvedčovania listín
tel.: +421 36 771 3552
e-mail:  mariana.dobrovicka@zeliezovce.sk

Mária Némethová
referentka sociálnej starostlivosti a matrikárka
tel.: +421 36 771 1238
e-mail: maria.nemethova@zeliezovce.sk

Alexander Juhász
referent miestnej kultúry a voľnočasových aktivít
tel.: +421 36 771 1099
e-mail: domkultury.zeliezovce@gmail.com

Mgr. Sylvia Plizgová
referentka organizačných vecí a knihovníčka
tel.:
e-mail:

Jana Beníková
knihovníčka
tel.:
e-mail:

Angelika Šál
odborná referentka
tel.: +421 36 771 3552
e-mail:

Ildikó Lestyanová
odborná referentka
tel.: +421 36 772 1920
e-mail: ildiko.lestyanova@zeliezovce.sk

 

Eleonóra Kovácsová
tel.: +421 36 771 3552
e-mail: eleonora.kovacsova@zeliezovce.sk


Estera Dobóová
tel.: +421 36 771 1122

Veronika Ficová
tel.: +421 36 772 0661

 

 

 

 


obsahová náplň činnosti oddelenia