Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

35. zasadnutie MsZ dňa 5. 5. 2022

Pozvánka (430.18 kB)
Uznesenia č. 48 - 52/2022 (429.98 kB)
Hlasovanie (239.93 kB)
Zápisnica  (271.5 kB)

 

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach o nastúpení náhradníka na uvoľnené miesto poslanca Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach

4. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach

5. Záver

Vyvesené: 29. 4. 2022

Dátum zvesenia: 1. 5. 2032

Zodpovedá: Správce Webu

Späť