Obsah

Tibor Csenger – predseda

Marianna Šedivá

Peter Martosy

Ivana Kunovičová–Gábrišová

Gábor Melczer

Ladislav Boška st.