Obsah

Komisie obdobie 2022-2026

 

Komisia výstavby, správy mestského majetku, regionálneho rozvoja, životného prostredia a bytovej politiky mesta

Ing. Kazimír Kovács - predseda

Ing. Ľudovít Baka, Ladislav Boška, Ing. Tibor Csenger, PaedDr. Ákos Csonka, Pavel Ivan, Ing. Alexandra Jurčeková, Peter Kokoška, Pavol Polka, Bc. Norbert Rák, Ladislav Sokol

 

Komisia cestovného ruchu, kultúry, športu a komunitného plánovania

Estera Juhászová - predsedkyňa, Bc. Norbert Rák - predseda

Ing. Ľudovít Baka, Ladislav Boška, PaedDr. Ákos Csonka, Pavel Ivan, Mgr. Marek Kepka, Peter Kokoška, Ing. Kazimír Kovács, Pavol Polka, Ladislav Sokol

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov

Pavel Ivan - predseda

Bc. Norbert Rák, PaedDr. Ákos Csonka, Peter Kokoška

 

Komisia ekonomiky mesta a na prípravu materiálov a odborných podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva

Ing. Tibor Csenger - predseda 

Ing. Ľudovít Baka, Ladislav Boška, PaedDr. Ákos Csonka, Pavel Ivan, Estera Juhászová, Mgr. Marek Kepka, Peter Kokoška, Ing. Kazimír Kovács, Pavol Polka, Bc. Norbert Rák, Ladislav Sokol