22. 5. 2019
19.00 hod.
Dom kultúry

Ray Cooney
A miniszter félrelép
(Minister zahýba)

Bánfalvy Stúdió

divadelná komédia v maďarskom jazyku
A miniszter
 


31. 5. - 2. 6. 2019
MESTSKÉ DNI
VÁROSI NAPOK
MD1MD2
plagát v plnom rozlíšení:  1  2
 


14. 6. - 16. 6. 2019
53. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ
FESTIVAL

53. ORSZÁGOS
NÉPMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestská knižnica v Želiezovciach

Mestská knižnica Želiezovce je verejná knižnica. Zastúpená je tu krásna literatúra, odborná literatúra alebo výtlačky niektorých periodík. Veľký dôraz je kladený na deti a mládež, ktorým je venované samostatné oddelenie. V knižnici nájdete oddelenie pre deti a mládež, oddelenie pre dospelých a môžete využiť tiež pohodlie čitárne. 

Otváracia doba Mestskej knižnice v Želiezovciach

knižnica   Od roku 1986 pôsobí MsK v krídle budovy mestského úradu. Popri hlavnej, knižničnej činnosti sa jej pracovníci venujú aj ďalším aktivitám. Získavajú granty z rôznych nadácií, z ktorých sa dopĺňa technika a knižničný fond. Svoju činnosť rozšírili aj o niektoré ďalšie činnosti: knižný kolotoč, servis mestského rozhlasu.
Z organizovaných podujatí spomenieme niektoré:súťaž pre mládež Dobšinského posolstvo a adekvátna Mezei bokréta s vianočným vyhodnotením, Cena Mestskej knižnice v medzinárodnej súťaži Ex libris, súťaž pre mládež v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou Levice Človek na orbite, literárne kaviarne so vzácnymi osobnosťami, výstavy  a pod.   knižnica interiér
knižnica interiér2  

V knižničnom fonde sa nachádza takmer 30 tisíc dokumentov, každoročne je evidovaných vyše 1000 registrovaných čitateľov a vyše 100 podujatí ročne.


ÚSPEŠNÉ PROJEKTY


2018: "Harmónia v rozmanitosti"logo

Mestská knižnica Želiezovce rozšíri svoj fond o nové publikácie. Prostriedky na ich nákup získala prostredníctvom projektu pod názvom „Harmónia v rozmanitosti“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v hodnote 800,-€. Získaním finančných prostriedkov a spolu so 100,-€-ou spoluúčasťou Mesta Želiezovce plánujeme rozšíriť knižničný fond o nové a aktuálne tituly v maďarskom jazyku.

Číslo zmluvy:18-214-01066

Výška dotácie: 800,-€

Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

V rámci projektu knižnica zaobstarala tieto tituly:

Zoznam č. 1: https://kniznicazeliezovce.wordpress.com/2018/11/23/knihy-z-projektu-harmonia-v-rozmanitosti/

Zoznam č. 2: https://kniznicazeliezovce.wordpress.com/2019/02/14/druha-etapa-projektu-harmonia-v-rozmanitosti-harmonia-a-sokfelesegben-cimu-projekt-masodik-fazisa/

 

2018: "Knihy - brány k poznaniu"

V roku 2018 získala Mestská knižnica Želiezovce finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu: "Knihy - brány k poznaniu".  Spolufinancovanie projektu zabezpečí Mesto Želiezovce.link - Fond na podporu umenia

Číslo zmluvy: 18-513-04291

Výška dotácie: 1500,- €

Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za poskytnutú dotáciu Fondu na podporu umenia aj touto cestou ďakujeme.

2017: Mestská knižnica v Želiezovciach Vás informuje o úspešných projektoch

Mestská knižnica v Želiezovciach v roku 2017 podala v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia dva projekty. Oba projekty fond podporil a knižnica tak získala finančné prostriedky v celkovej výške 4 800,- €. Spolufinancovanie projektov zabezpečí Mesto Želiezovce. Za poskytnuté dotácie Fondu na podporu umenia aj touto cestou ďakujeme.link - Fond na podporu umenia

PROJEKT: “Revitalizácia mestskej knižnice v Želiezovciach”

Číslo zmluvy: 17-511-02268

Výška dotácie: 2 000,- EUR

Účel dotácie: Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov mestskej knižnice

“Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia”

PROJEKT: “Poklady ukryté v knihách”

Číslo zmluvy: 17-513-02270

Výška dotácie: 2 800,- EUR

Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

“Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia”

2016: "Knižky - sťaby šibnutím čarovného prútika"

Mestská knižnica Želiezovce získala roku 2016 z Fondu na podporu umenia v rámci programu Knižky - sťaby šibnutím čarovného prútika dotáciu vo výške 1000 eur. Za túto sumu boli nakúpené nové knihy, ich zoznam si môžete pozrieť tu:link - Fond na podporu umenia
http://kniznicazeliezovce.webnode.sk/
alebo kliknutím sem:
Zoznam kníh z projektu:
„Knižky – sťaby šibnutím čarovného prútika“

Do knižnice tento rok pribudlo zatiaľ 94 nových kníh zakúpených z rozpočtu mesta. Na výbere literatúry sa podieľajú najmä naši čitatelia. Každý obyvateľ Želiezoviec sa môže v knižnici zaregistrovať (členský poplatok len 4 € na rok; deti, dôchodcovia nad 65 rokov a inv. dôchodcovia majú 50% zľavu) a knihy si môže bezplatne požičiavať. O zakúpenie konkrétnej knihy môže čitateľ požiadať vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii priamo v knižnici alebo na našej webovej stránke. Úplný zoznam prírastkov kníh v tomto roku (vrátane darovaných) nájdete tiež na webovej stránke knižnice. https://kniznicazeliezovce.wordpress.com/about/nove-knihy/
SPOLU TVORÍME KNIŽNIČNÝ FOND