Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 9
ZaD č. 9 (64.09 MB) (komprimovaný súbor)

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 8
3a_KOMPL_ZaD8-1a2a3a4a8a9-ZEL_NAVRH-f (617.99 kB)
3b_KOMPL-ZaD8-5a6a7-SVOD_NAVRH-f (446.19 kB)
4a_VPS-ZaD8-1a2a3-ZEL_NAVR-f (433.27 kB)
4b_VPS-ZaD8-4a5a6-SVOD_NAVRH-f (361.67 kB)
5a_DOPR-ZaD8-3-ZEL_NAVRH_f (467.15 kB)
7a_EaP-ZaD8-2-TS36_ZEL_NAVRH-f (419.57 kB)
7b_EaP-ZaD8-7-TS37_ZEL_NAVRH-f (371.56 kB)
ΘPN ªEL_ZaD ƒ8 -OZNAM o STRAT DOK-f (140.07 kB)
ΘPNO ªEL -ZaDƒ8- TEXT-f (133.1 kB)

 

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 7
1-50 000 Širšie vzťahy (1.99 MB)
2-10 000 Správne územie, Ochrana prírody, ÚSES (3.24 MB)
3-5 000 ZaD Zastavané územie (6.22 MB)
4-5 000 ZaD Záväzná časť, VPS (4.3 MB)
5-5 000 ZaD Doprava (5.11 MB)
6-5 000 ZaD Vodné hospodárstvo (5.24 MB)
7-5 000 ZaD Energetika (5.09 MB)
8-5 000 ZaD Pôda (5.65 MB)
ZaD Želiezovce text (448.21 kB)


Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 6

Doprava (4.84 MB)

Energetika (48.64 MB)

Energetika podklad (48.89 MB)

KUN (4.28 MB)

KUNUSES (2.8 MB)

Širšie vzťahy (1.14 MB)

Textová časť (822.67 kB)

Vodné hospodárstvo (44.28 MB)

Vodné hospodárstvo podklad (44.34 MB)

VPS (37.04 MB)

VPS podklad (37.54 MB)

 

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 5
ZaD5-OBAL (48.06 kB)
zeliezovce-zad5-2010-3 (949.15 kB)
zeliezovce-zad5-2010-4 (854.6 kB)
zeliezovce-zad5-2010-5 (941.47 kB)
zeliezovce-zad5-2010-6 (872.05 kB)
zeliezovce-zad5-2010-7 (970.8 kB)
zelliezovce-zad5-2010-1 (1.72 MB)
zelliezovce-zad5-2010-2 (956.15 kB)
Želiezovce- ZaDč.5-text (1.65 MB)
Želiezovce-ZaD5-prílohy (14.92 MB)


Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 4

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 4 (108.81 MB)

 

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 3

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 3 (145.82 MB)

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 3 a (85.94 MB)

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 3 b (49.23 MB)

 

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 2

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 2 (150.05 MB)

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 2 a (9.1 MB)

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 2 b (23.76 MB)

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 2 c (37 MB)

 

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 1

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č. 1 (99.35 MB)

 

Základný územný plán mesta Želiezovce

Základný územný plán mesta Želiezovce 2002 (79.25 MB)