TAKÍ SME 2018
medznárodný folklórny festival

15. 9. 2018
16.00 hod.
Námestie sv. Jakuba

X. Pohronská verbovačka
17.00
Želiezovský park

Galaprogram
Prehliadka gastronomických špecialít

20.00
Dom kultúry

Medzinárodný tanečný dom 
 


23. - 24. 11. 2018
ONDREJSKÝ JARMOK
ANDRÁS-NAPI VASÁRRA

 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zastupiteľstvo aj o plnení PHSR

Typ: ostatné
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa zišlo na svojom 46. zasadnutí 26. apríla v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode rokovania MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na niektoré pozemky v areáli ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským pre Reformovaný cirkevný zbor v Želiezovciach. Návrhy kultúrnych kalendárov Domu kultúry a Mestskej knižnice na tento rok boli schválené bez pripomienok, rovnako aj správa hlavného kontrolóra o vykonanej finančnej kontrole a správa o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov.

Schválená bola opakovaná žiadosť o predaj pozemkov prislúchajúcich k rodinnému domu na Schubertovej ulici aj návrh na doriešenie majetkovo-právne nevysporiadaných pozemkov na Sacherovej ulici. MsZ súhlasilo s vyhodnotením výsledkov súťažných návrhov na prenájom priestorov vo vlastníctve mesta zámeru a schválilo uzavretie nájomnej zmluvy so jednou záujemkyňou. Zobralo na vedomie správu o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži na predaj objektu bývalej MŠ vo Svodove. MsZ schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy na parcelu v areáli autokempingu s ďalším majiteľom. Poslanci zobrali na vedomie správu o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom, informáciu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja za rok 2017 a správu o činnosti mestskej polície.


Vytvorené: 4. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2018 17:45
Autor: Správce Webu