koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Septembrové zasadnutie MsZ: rýchlo a pokojne

Typ: ostatné
Na želiezovskej pošte pribudne bezbariérový vstupMestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa 24. septembra zišlo na svojom 12. zasadnutí. V úvode schválilo výročnú správu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2014 a zobralo na vedomie vyjadrenie nezávislého audítora k výročnej správe. Zobralo na vedomie informáciu o pohľadávkach, v prípade ktorých zo špecifických príčin mesto v minulom roku upustilo od vymáhania.

Zastupiteľstvo sa oboznámilo so žiadosťou ZŠ Želiezovce o zvýšenie finančných prostriedkov zo strany mesta na otvorenie piateho oddelenia školskej družiny. V uznesení zobrali poslanci žiadosť na vedomie s tým, že odporučili potrebnú finančnú čiastku zapracovať do budúcoročného rozpočtu.
MsZ sa zaoberalo viacerými žiadosťami o odkúpenie mestských pozemkov. Tentoraz vo väčšine prípadov odmietlo žiadostiam vyhovieť z rôznych dôvodov. Schválilo však predaj pozemku pri budove pošty ako prípad hodný osobitného zreteľa. V rámci rekonštrukcie objektu tam Slovenská pošta plánuje vybudovať bezbariérový vstup.
Na zasadnutí odznela informácia o tom, že náčelník mestskej polície Branislav Alakša požiadal o uvoľnenie z funkcie s odvolaním sa na svoj zhoršený zdravotný stav. S MsP súvisela aj ďalšia zmena organizačnej štruktúry, ktorú MsZ zobralo na vedomie. Ide o vytvorenie dvoch nových operátorských pracovných miest so zameraním na sledovanie záznamov z bezpečnostných kamier v meste. Poslanci zobrali na vedomie informačnú správu o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom, rokovali o výstupoch z komisií a oboznámili sa so správou o činnosti mestskej polície. Rokovanie prebiehalo v pokojnej, tvorivej atmosfére a vďaka tomu ho poslanci zvládli za necelé štyri hodiny.

(Podrobnejšie sa dočítate v októbrovom čísle Želiezovského spravodajcu.)


Vytvorené: 28. 9. 2015
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2017 05:09
Autor: Správce Webu