výstava kalendárov a kníh

pozorovanie Slnka

 

MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rekonštrukcia T18 v centre pozornosti

Typ: ostatné
ozvucenie MsZMestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 3. zasadnutí v posledný januárový deň. Na rokovaní sa po prvýkrát využívalo ozvučenie s mikrofónmi pre účastníkov.

Poslanci v úvode rokovania schválili zmenu prílohy VZN č. 10/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa v MŠ a v školských zariadeniach so sídlom na území mesta. Schválená bola aj darovacia zmluva, ktorou mesto získa budovu bývalého daňového úradu, opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na objekt bývalej MŠ vo Svodove,  predaj pozemku pod budúcou trafostanicou, ako aj zriadenie vecného bremena na pozemky mesta na Poštovej ulici. Tieto uznesenia súvisia s rozšírením elektrickej distribučnej siete pre potreby budúcich rodinných domov, ktoré majú vzniknúť na pripravovaných stavebných pozemkoch na Poštovej ulici.

Rozsiahlu diskusiu si vyžiadal návrh na odsúhlasenie navýšenia nákladov projektu rekonštrukcie telocvične T18. Žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok bola schválená v marci minulého roka, zmluva podpísaná v septembri a správa o kontrole verejného obstarávania bola doručená mestu koncom roka. Víťazom VO sa stal Domov Slovakia, a.s. Bratislava. Keďže však počas minulého roka ceny stavebných materiálov, a obzvlášť tepelných izolácií výrazne vzrástli, víťazný uchádzač avizoval, že za pôvodené ceny nie je už možné práce vykonať. Mestu zaslal upravenú cenovú ponuku, zvýšenú o 118 346,82 eur. Uznesenie MsZ, podľa ktorého má mesto opäť rokovať s víťazným uchádzačom, aby ten vykonal práce za pôvodnú cenu, v opačnom prípade má vypísať nové VO, primátor nakoniec nepodpísal.

Zastupiteľstvo zaktualizovalo zoznam svojich delegovaných členov v školských samosprávach. Na návrh Mareka Kepku bude obecná školská komisia plniť aj úlohy komisie školstva, ktorá v tomto volebnom období nebola vytvorená. MsZ schválilo rokovací poriadok zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov a členov komisí. Následne MsZ schválilo zloženie jednotlivých komisií.


Vytvorené: 21. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 2. 2019 14:04
Autor: Správce Webu