koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Nový poslanec v zastupiteľstve

Typ: ostatné
M. Kriška skladá poslanecký sľubDňa 27. augusta sa v obradnej sieni MsÚ zišli poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom 10. riadnom zasadnutí. V úvode zložil poslanecký sľub Miroslav Kriška. Zasadne ako nový poslanec na uvoľnené miesto po zosnulom Ladislavovi Vékonyovi.

Poslanci sa oboznámili so správou hlavného kontrolóra o finančnej situácii mesta a so správami škôl a školských zariadení o pripravenosti na nový školský rok. Zaoberali sa žiadosťou ZŠ s VJM o vyčlenenie finančných prostriedkov na výmenu okien. Schválili návrhy VZN o úprave podmienok ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, trhový poriadok aj prvú zmenu VZN č. 1/2015 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta. MsZ neodsúhlasilo podanie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Želiezovce. Zobralo na vedomie informáciu o zmene organizačného poriadku Mestského úradu a schválilo organizačný poriadok Mestskej polície. Uložilo vypracovať návrh na odňatie právnej subjektivity príspevkovej organizácii Mestská knižnica, čím sa vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa stalo bezpredmetným. Poslanci schválili poverenie hlavného kontrolóra mesta na šetrenie sťažnosti aj návrh na ustanovenie komisie MsZ na prešetrenie sťažností. Schválili aj návrh na doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu – stal sa ním nový poslanec Miroslav Kriška, za predsedu bol zvolený Pavol Ivan. Miroslav Kriška sa stal predsedom komisie vnútorných a organizačných vecí.

Podrobnejšie informácie nájdete v septembrovom čísle mesačníka Želiezovský spravodajca.

Program 10. riadneho zasadnutia MsZ


Vytvorené: 27. 8. 2015
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2017 04:16
Autor: Správce Webu