koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MsZ schválilo podanie projektu kanalizácie a verejného osvetlenia

Typ: ostatné
Projekt kanalizácie a verejného osvetlenia schválené 1Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojom 11. riadnom zasadnutí 8. septembra. Dôvodom jeho zvolania v netradičný termín začiatkom mesiaca bola potreba schválenia podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v dvoch projektoch. V jednom prípade išlo o projekt dobudovania kanalizačnej siete v meste, v druhom o projekt modernizácie verejného osvetlenia. Rovnako súrnou bola aj otázka návrhu 2. zmeny tohtoročného rozpočtu, ktorá sa taktiež dostala do programu rokovania.


MsZ schválilo predloženie projektu dobudovania kanalizácie, výšku celkových výdavkov v sume 8 019 284, 65 eur a výšku maximálneho 5 percentného spolufinancovania projektu zo strany mesta v sume 400 964,23 eur, ktoré bude zabezpečené z úveru. Schválilo aj podanie projektu na modernizáciu verejného osvetlenia v meste, v tomto prípade však na základe odporúčania Ministerstva hospodárstva SR bolo uznesenie o projekte schválené bez číselne vyjadrených nákladov, ktoré vzídu z najlepšej ponuky verejného obstarávania na realizáciu projektu. Rozpočet projektu počítal s nákladmi vo výške 679 565,5 eur a spolufinancovaním vo výške 33 978,23 eur.

Schválená bola aj 2. zmena rozpočtu mesta, počítajúca s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 346 542 eur, schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 1 168 782 eur a prebytkom finančných operácií vo výške 822 240 eur.

(Podrobnejšie sa dočítate v októbrovom čísle Želiezovského spravodajcu.)


Vytvorené: 18. 9. 2015
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2017 03:42
Autor: Správce Webu