Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo o odpade aj poriadku v meste

Typ: ostatné
Mestské zastupiteľstvo o odpade aj poriadku v meste Poslanci Mestského zastupiteľstva sa vo štvrtok 27. mája dopoludnia zišli po dlhšom čase opäť vo veľkej sále Domu kultúry.

Program 26. zasadnutia prebiehal plynulo, bez prestávky, ešte do obeda sa vyčerpal.
Schválený bol návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta a po krátkej rozprave aj návrh  VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Schválený bol aj odpredaj mestského pozemku a zriadenie dvoch vecných bremien na mestských pozemkoch.
Po prerokovaní žiadosti spoločnosti MIHACO, s.r.o. o odpredaj budovy bývalého Daňového úradu a zodpovedaní niekoľkých otázok prítomným zástupcom spoločnosti bol schválený zámer na prevod majetku a príslušnému oddeleniu bolo uložené po jeho zverejnení pripraviť návrh kúpnej zmluvy.
MsZ zobralo na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly, správu o kontrole plnenia uznesení aj správu o činnosti mestskej polície za apríl 2021.
V diskusii sa hovorilo najmä o poriadku v meste.

(Viac v júnovom vydaní Želiezovského spravodajcu)            


Vytvorené: 28. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 28. 5. 2021 14:17
Autor: Správce Webu