výstava kalendárov a kníh

pozorovanie Slnka

 

MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisie založené, zástupca primátora vymenovaný

Typ: ostatné
MsÚMestské zastupiteľstvo zasadlo na svojom 2. rokovaní 14. decembra v sobášnej sieni mestského úradu. Rokovanie primátor Ondrej Juhász, ktorý v úvode oznámil, že do funkcie zástupcu primátora menuje Kazimíra Kovácsa.

Mestské zastupiteľstvo zasadlo na svojom 2. rokovaní 14. decembra v sobášnej sieni mestského úradu. Rokovanie primátor Ondrej Juhász, ktorý v úvode oznámil, že do funkcie zástupcu primátora menuje Kazimíra Kovácsa.

Návrh mestského rozpočtu na rok 2019, ktorý predložila ekonómka mesta Monika Tomeková, bol schválený. Základné čísla rozpočtu: bežný rozpočet s prebytkom 499 227,22 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 807 277,22 eur, finančné operácie s prebytkom 308 050 eur, výsledný rozpočet vyrovnaný s príjmami a výdavkami spolu vo výške 8 562 078,39 eur.

Mestské zastupiteľstvo schválilo nadobudnutie nehnuteľného majetku darom. Budovu bývalého Daňového úradu v Želiezovciach, ktorej všeobecnú hodnotu odhadol znalec na 507 tis. eur, ponúklo mestu darom Finančné riaditeľstvo SR. Schválený bol Program odpadového hospodárstva na roky 2016–2020, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Zachovanie biodiverzity a vybudovanej novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce, ako aj zabezpečenie spolufinancovania oprávnených výdavkov vo výške minimálne 19 543 eur a financovania prípadných neoprávnených výdavkov. Poslanci schválili podanie žiadosti o NFP v prípade projektu Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy, jeho spolufinancovania vo výške 15 350 eur a  úhradu prípadných neoprávnených výdavkov. Schválený bol aj návrh termínov zasadnutí MsZ na prvý polrok 2019.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo svoje komisie na budúce obdobie. Zriadených bolo päť komisií a na ich čelo boli zvolení aj predsedovia. Komisiu výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia bude riadiť Kazimír Kovács, komisiu ekonomiky Tibor Csenger, komisiu kultúry, športu a voľnočasových aktivít Estera Juhászová, komisiu verejného poriadku, sociálnej starostlivosti a bytovej politiky Pavol Ivan a komisiu na ochranu verejného záujmu a prešetrovania sťažností Norbert Rák.


Vytvorené: 17. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2019 14:41
Autor: Správce Webu