31. 8. 2019
19.00 hod.
Želiezovský park

Spája nás hudba
rockový festival
Spája nás hudba

 


Medzinárodný folklórny festival
TAKÍ SME

14. 9. 2019
16.00 hod.

Krojovaný sprievod mestom
17.00 hod
Námestie sv. Jakuba

Galaprogram
XII. Pohronskej verbovačky...

20.00 hod
Dom kultúry

Medzinárodný tanečný dom
Takí sme 2019 
 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisie založené, zástupca primátora vymenovaný

Typ: ostatné
MsÚMestské zastupiteľstvo zasadlo na svojom 2. rokovaní 14. decembra v sobášnej sieni mestského úradu. Rokovanie primátor Ondrej Juhász, ktorý v úvode oznámil, že do funkcie zástupcu primátora menuje Kazimíra Kovácsa.

Mestské zastupiteľstvo zasadlo na svojom 2. rokovaní 14. decembra v sobášnej sieni mestského úradu. Rokovanie primátor Ondrej Juhász, ktorý v úvode oznámil, že do funkcie zástupcu primátora menuje Kazimíra Kovácsa.

Návrh mestského rozpočtu na rok 2019, ktorý predložila ekonómka mesta Monika Tomeková, bol schválený. Základné čísla rozpočtu: bežný rozpočet s prebytkom 499 227,22 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 807 277,22 eur, finančné operácie s prebytkom 308 050 eur, výsledný rozpočet vyrovnaný s príjmami a výdavkami spolu vo výške 8 562 078,39 eur.

Mestské zastupiteľstvo schválilo nadobudnutie nehnuteľného majetku darom. Budovu bývalého Daňového úradu v Želiezovciach, ktorej všeobecnú hodnotu odhadol znalec na 507 tis. eur, ponúklo mestu darom Finančné riaditeľstvo SR. Schválený bol Program odpadového hospodárstva na roky 2016–2020, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Zachovanie biodiverzity a vybudovanej novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce, ako aj zabezpečenie spolufinancovania oprávnených výdavkov vo výške minimálne 19 543 eur a financovania prípadných neoprávnených výdavkov. Poslanci schválili podanie žiadosti o NFP v prípade projektu Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy, jeho spolufinancovania vo výške 15 350 eur a  úhradu prípadných neoprávnených výdavkov. Schválený bol aj návrh termínov zasadnutí MsZ na prvý polrok 2019.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo svoje komisie na budúce obdobie. Zriadených bolo päť komisií a na ich čelo boli zvolení aj predsedovia. Komisiu výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia bude riadiť Kazimír Kovács, komisiu ekonomiky Tibor Csenger, komisiu kultúry, športu a voľnočasových aktivít Estera Juhászová, komisiu verejného poriadku, sociálnej starostlivosti a bytovej politiky Pavol Ivan a komisiu na ochranu verejného záujmu a prešetrovania sťažností Norbert Rák.


Vytvorené: 17. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2019 14:41
Autor: Správce Webu