Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 10
posledná

Voľby

Voľby v Želiezovciach vyhral Most - Híd

Začiatkom marca prebehli na Slovensku voľby do Národnej rady SR. V Želiezovciach sa ich zúčastnilo v ôsmych okrskoch 3167 voličov z celkového počtu 5894 zapísaných voličov. Voliči osobne odovzdali 3158 obálok, sedem obálok bolo zaslaných zo zahraničia. Účasť voličov teda v našom meste dosiahla 53,73 %, čím sme zaostali za celoslovenským priemerom. Počet platných hlasov bolo 3114. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Program rozvoja

Februárové zasadnutie MsZ: Program rozvoja schválený

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 17. zasadnutí 25. februára v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode zobralo na vedomie správu o činnosti MsP a vymenovalo nového náčelníka mestskej polície, ktorým sa stal Roland Hanzo. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
MsZ

Januárové zasadnutie MsZ: Rozhodnuté o spôsobe prideľovania nových bytov

Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom 16. rokovaní 28. januára. V úvode sa poslanci zaoberali správou o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a riešením interpelačných pripomienok. Po krátkej rozprave správu schválili. V správe hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole mestskej investičnej akcie výstavby parkoviska pri Dome kultúry sa konštatovalo, že v roku 2008 pri tejto investícii nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. celý text

ostatné | 2. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
Želiezovce

Občania majú možnosť vyjadriť sa

Mesto pripravuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020. Je to dokument, ktorý bude určovať základné rámcové ciele rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach. Pri príprave sú dôležité aj názory a predstavy občanov. Jednak preto, aby mal tento dôležitý dokument svoju legitimitu, a jednak z dôvodu, aby aktivity samosprávy mesta mali počas celého obdobia podporu občanov. Na tento účel bol pripravený dotazník v dvoch verziách - pre občanov a pre organizácie.
"Predstavitelia samosprávy a pracovníci mesta nemusia mať rovnaké predstavy, ako občania. Teraz majú občania možnosť vyjadriť sa k smerovaniu mesta. Ich vyjadrenie bude samospráva rešpektovať", povedal primátor mesta Ondrej Juhász.
Čím viac vyplnených dotazníkov budú mať tvorcovia materiálu k dispozícií, tým viac bude výsledný produkt odzrkadľovať vôľu občanov. A tým budú určené aj priority v rozhodovaní predstaviteľov samosprávy, čo sa odrazí na reálnej podobe Želiezoviec v priebehu najbližšieho desaťročia. celý text

ostatné | 22. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
Hlasujte každý deň za detské ihrisko v Želiezovciach 1

Hlasujte každý deň za detské ihrisko v Želiezovciach

Obchodný reťazec Lidl postaví v lete na Slovensku desať detských ihrísk v lokalitách, ktoré vyberú v hlasovaní na internete ľudia v rámci projektu Ihrisko Žihadielko. Jednou z možných lokalít je aj mesto Želiezovce. Stačí, ak v stanovenom termíne dostane v kategórii miest do 10 000 obyvateľov dostatok hlasov. celý text

ostatné | 21. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Novoročné stretnutie primátora s podnikateľmi

V piatok 8. januára sa v priestoroch želiezovského amfiteátra uskutočnilo novoročné stretnutie predstaviteľov samosprávy so želiezovskými podnikateľmi. Po minuloročnom podujatí tak mesto pokračuje v snahe o upevňovanie vzťahov s podnikateľskou sférou. celý text

ostatné | 18. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
darcovia

Decembrové zasadnutie MsZ: Rozpočet s prebytkom

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 15. riadnom a poslednom minuloročnom zasadnutí 10. decembra. V úvode rokovania MsZ zobralo na vedomie a schválilo správu o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov. celý text

ostatné | 13. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
m

Pozdravili seniorov

Členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sa v utorok 15. decembra v Dome kultúry zišli na svojom predvianočnom stretnutí. Súčasťou podujatia bola výstava vianočného pečiva prítomných gazdiniek i vianočných pohľadníc zo zbierky Jozefa Kanyuka, pohostenie a kultúrny program v podaní žiakov Základnej umeleckej školy a speváckeho zboru miestneho odboru Matice slovenskej a Fialiek. Našich seniorov prišiel pozdraviť primátor mesta Ondrej Juhász, prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí MsÚ Irena Turzová. celý text

ostatné | 17. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Noc v škole

Noc v škole bez mobilov

Piatok 4. decembra bol v Základnej škole na Mierovej ulici rušný. Návštevou Celeste Buckingham a jej koncertom v telocvični sa zďaleka neskončil. Žiaci prichádzali do školy aj večer. Mali so sebou karimatky a spacie vaky. V škole strávili noc... celý text

ostatné | 7. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Celeste Buckingham v triede

Celeste Buckingham v Želiezovciach

Základnú školu na Mierovej ulici navštívila v piatok 4. decembra speváčka Celeste Buckingham. Vďaka úspešnému projektu odučila hodinu angličtiny v siedmej triede a potom pre celú školu so svojou sprievodnou kapelou vystúpila v telocvični. celý text

ostatné | 7. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
zasadnutie MsZ

Novembrové zasadnutie MsZ: Projekt kanalizácie so zmenami

Dňa 23. novembra sa konalo 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach. Na programe bol jediný bod: zmena rozpočtu projektu dobudovania kanalizačnej siete v meste. celý text

ostatné | 4. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
ZO JDS

Stretnutie seniorov

V Dome kultúry sa v utorok 27. októbra stretli členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Podujatie, na ktorom sa zúčastnil primátor mesta Ondrej Juhász spolu s prednostkou MsÚ Dianou Csicsmanovou a vedúcou odboru vnútorných a sociálnych vecí MsÚ Irenou Turzovou, sa uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty k starším. celý text

ostatné | 29. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
Ondrejský jarmok 2015

Ondrejský jarmok 2015

Ondrejský jarmok 2015
V piatok a sobotu (20. - 21. novembra) sa v našom meste uskutočnil 18. ročník tradičného Ondrejského jarmoku. V 160 stánkoch rozmiestnených na Petőfiho a Schubertovej ulici bolo možné nakupovať rôzny tovar alebo pri stretnutiach so známymi si pochutiť na rôznych jedlách, varenom víne či medovine.
Ondrejský jarmok sa uskutočnil po dvoch rokoch, pretože vlani sa pre rozšírenú žltačku nekonal. Prihlásených bolo 201 jarmočníkov, vydaných 160 povolení. Postavených bolo 111 stánkov so spotrebným tovarom, z toho 26 stánkov s tovarom potravinového charakteru. Predávajúci boli zo SR, ČR, Maďarska, Poľska a Rumunska.
V súvislosti s jarmokom neboli zaznamenané žiadne mimoriadne udalosti, mal štandardný priebeh.
celý text

ostatné | 24. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
otvorenie ihriska

V areáli ZŠ otvorili ďalšiu časť detského ihriska

V areáli Základnej školy na Mierovej ulici bola 4. novembra otvorená ďalšia časť detského ihriska, ktoré začalo vznikať za telocvičňou počas odovzdania multifunkčného ihriska pred piatimi rokmi. Nové hojdačky, lezecké pneumatiky a hojdacie reťaze si užijú najmä mladší žiaci zo školského klubu detí, ktoré tu trávia odpoludnia. Práve ony sa zúčastnili otvorenia, predviedli krátky program a po príhovore riaditeľa Vojtecha Tomašoviča prestrihli, či skôr pretrhli pásku a ako vidno na videu, ihrisko si začali naplno užívať.
Ihrisko vzniklo vďaka fondom Nitrianskeho samosprávneho kraja a sponzorov.
celý text

ostatné | 7. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
okt 2015 zast.

Októbrové zasadnutie MsZ: Knižnica ako príspevková organizácia bude zrušená

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 13. rokovaní 29. októbra v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode schválilo hodnotenie dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov v školskom roku 2014/2015. Potom zobralo na vedomie žiadosť reformovanej kresťanskej cirkvi o odstúpenie od zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk a domov smútku v Želiezovciach. celý text

ostatné | 3. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
Andor Kovács

Želiezovský bežecký úspech

Andor Kovács je mladý Želiezovčan, ktorý sa za prácou odsťahoval do rakúskeho Grazu a pred niekoľkými rokmi sa tam aj usadil aj s rodinou. Dobré meno svojmu mestu robí nielen svedomitou prácou, ale aj svojou záľubou – behom. Naposledy sa v polovici októbra zúčastnil ultramaratónskej súťaže Malokarpatská vertikála, kde získal delené 2. miesto. celý text

ostatné | 3. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
Oberačkové slávnosti

Oberačkové slávnosti

Oživiť tradíciu oberačkových slávností v našom meste sa pokúsili členovia želiezovskej základnej organizácie Csemadok. V nedeľu spolu s členmi folklórneho súboru Kincső, tanečného súboru Nádas z Farnej, speváckych súborov Szivárvány z Tekovských Lužian, Rozmaring z Farnej, Šaroviec a Keťa, Nosztalgia z Hronoviec a tanečníci súboru Csemadoku z Pohronského Ruskova. Spolu vytvorili veselú tlupu a s dvomi konskými záprahmi a sudom vína chodili po meste zabávať Želiezovčanov piesňami, tancami a dobrou náladou. celý text

ostatné | 26. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Otvorená výstava obrazov, ručných prác a remeselníckej tvorivosti

V Dome kultúry bola 19. októbra otvorená výstava obrazov, ručných prác a remeselníckej tvorivosti. Zorganizoval ju Miestny odbor Matice slovenskej v Želiezovciach v spolupráci s Domom kultúry, Centrom voľného času, ZUŠ, obomi základnými školami a gymnáziami a ZSS Perla. Krátkym programom prispela Základná umelecká škola F. Schuberta. Výstava je otvorená do 25. októbra. celý text

ostatné | 22. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Kincső má 20 rokov

Folklórny súbor Kincső má 20 rokov. K
okrúhlemu výročiu patrí oslava. Tak, ako každých 5 rokov, Kincső oslavoval vo veľkom. Tri noci, tri dni. Trojdňové podujatie sa začalo 9. októbra otvorením výstavy v Dome kultúry a pokračovalo v Športovej hale. Až do nedele...
celý text

ostatné | 22. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
Na želiezovskej pošte pribudne bezbariérový vstup

Septembrové zasadnutie MsZ: rýchlo a pokojne

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa 24. septembra zišlo na svojom 12. zasadnutí. V úvode schválilo výročnú správu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2014 a zobralo na vedomie vyjadrenie nezávislého audítora k výročnej správe. Zobralo na vedomie informáciu o pohľadávkach, v prípade ktorých zo špecifických príčin mesto v minulom roku upustilo od vymáhania. celý text

ostatné | 28. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
torta

Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu - nedeľa

Tretí deň mestských dní sa okrem slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva takmer celý odohrával na amfiteátri.
Doplnené o video celý text

ostatné | 24. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
folklór

Takí sme 2015 - opäť aj v Želiezovciach

Aj tohtoročné mestské dni boli tvorené dvomi festivalmi. Okrem festivalu Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu to bola „želiezovská časť“ ôsmeho ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme. celý text

ostatné | 24. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
Gladiator

Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu - sobota

V sobotu sa v istej chvíli odohrával program na dvoch miestach naraz, keď festival Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu v podvečer pokračoval na amfiteátri, zatiaľ čo na námestí a neskôr v Dome kultúry prebiehal festival Takí sme 2015.
Doplnené o video celý text

ostatné | 24. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
Nao Higano

Nao Higano a Zuzana Biščáková v múzeu

Vokálny recitál japonskej sopranistky Nao Higano s klaviristkou Zuzanou Biščákovou prednesený v piatok 11. septembra podvečer na nádvorí Mestského múzea a pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach bol otváracím podujatím Mestských dní 2015. celý text

ostatné | 18. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
Projekt kanalizácie a verejného osvetlenia schválené 1

MsZ schválilo podanie projektu kanalizácie a verejného osvetlenia

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojom 11. riadnom zasadnutí 8. septembra. Dôvodom jeho zvolania v netradičný termín začiatkom mesiaca bola potreba schválenia podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v dvoch projektoch. V jednom prípade išlo o projekt dobudovania kanalizačnej siete v meste, v druhom o projekt modernizácie verejného osvetlenia. Rovnako súrnou bola aj otázka návrhu 2. zmeny tohtoročného rozpočtu, ktorá sa taktiež dostala do programu rokovania.

celý text

ostatné | 18. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
hudobná skupina AUDIO

Nečakaná zábava v Kiss Čárde

Video z nečakane nie celkom obyčajného podvečera v Kiss Csárde... celý text

ostatné | 18. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
Aktivisti nakoniec prišli 1

Aktivisti nakoniec prišli

V nedeľu 30. augusta sa aj v Želiezovciach zastavili aktivisti podporujúci informačnú kampaň Za živé rieky 2015 – Dolu Hronom. celý text

ostatné | 18. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
71. výročie SNP

Na počesť 71. výročia SNP...

Dňa 28. augusta popoludní, na počesť 71. výročia Slovenského národného povstania, vedenie mesta na čele s primátorom Ondrejom Juhászom spoločne s členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach, časťou poslancov Metského zastupiteľstva a zamestnancov Mestského úradu, položili vence k Pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba. celý text

ostatné | 28. 8. 2015 | Autor: Správce Webu
M. Kriška skladá poslanecký sľub

Nový poslanec v zastupiteľstve

Dňa 27. augusta sa v obradnej sieni MsÚ zišli poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom 10. riadnom zasadnutí. V úvode zložil poslanecký sľub Miroslav Kriška. Zasadne ako nový poslanec na uvoľnené miesto po zosnulom Ladislavovi Vékonyovi. celý text

ostatné | 27. 8. 2015 | Autor: Správce Webu
Deň Svodova 2015 sa nekoná 1

Deň Svodova 2015 sa nekoná

Dozvedeli sme sa túto neradostnú, ale očakávanú správu. Členovia občianskeho združenia Svodov náhlym odchodom protagonistu novodobého svodovského diania Ing. Ladislava Vékonya stratili nielen jedného z hlavných organizátorov, ale aj blízkeho priateľa. Je preto ťažko predstaviteľné organizovanie tak veľkého podujatia po tak krátkom čase. Ak by sa aj konalo, atmosféra takého Dňa Svodova by mala veľmi ďaleko od typickej atmosféry minulých ročnikov.
Podpredsedníčka OZ Svodov Henrieta Kurucová nám však povedala, že členovia výboru združenia sú odhodlaní v činnosti pokračovať. Takže je nádej, že v spoločenskej a kultúrnej obrode Svodova, na ktorej Ladislavovi Vékonyovi tak záležalo, budú jeho spolupracovníci i nasledovníci pokračovať. Dúfajme, že pokračovať budú aj skvelé svodovské podujatia...
celý text

ostatné | 29. 7. 2015 | Autor: Správce Webu
prvá
z 10
posledná