koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 10
posledná

#

Otvorená výstava diel Vilama Guliša

Mestské dni 2016 sa začali otvorením výstavy výtvarných prác Viliama Guliša. V piatok popoludní sa vo výstavnej sále Domu kultúry zišli ľudia, ktorí ho poznali osobne, ale aj takí, ktorí ho môžu spoznať prostredníctvom jeho pohľadu na svet zachytenom na kresbách a maľbách z rozličných období jeho života. celý text

ostatné | 18. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
Mgr. Alexander Tóth

Novým poslancom MsZ je Alexander Tóth

V stredu 14. septembra sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach zišli na svojom 25. zasadnutí v tomto volebnom období. Dôvodom zvolania krátkeho zasadnutia bola potreba vyriešenia situácie, ktorá nastala, keď sa na minulom zasadnutí poslanec Peter Martosy vzdal mandátu. Na jeho miesto nastúpil náhradník. Mgr. Alexander Tóth bol po zložení poslaneckého sľubu delegovaný aj za člena rady školy pri ZUŠ F. Schuberta. celý text

ostatné | 16. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Za Hronom horela vatra SNP

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v spolupráci so základnou organizáciou Združenia technických a športových činností regiónov zorganizovali pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania v sobotu 3. septembra v areáli strelnice posedenie pri vatre. celý text

ostatné | 8. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
Želiezovce

MsZ schválilo dotácie pre združenia

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojom 24. zasadnutí 25. augusta v sobášnej sieni mestského úradu. celý text

ostatné | 6. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
23. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 11. júla v zasadačke MsÚ.

Zmena rozpočtu na druhý pokus schválená

Mestské zastupiteľstvo sa zišli na svojom júnovom zasadnutí v sobášnej sieni MsÚ 30. júna. V úvode rokovania zobralo na vedomie správu o činnosti mestskej polície za máj a čerpanie rozpočtov za rok 2015 ZŠ, CVČ, Mestskej knižnice a Základne umeleckej školy, ktoré aj schválili. celý text

ostatné | 21. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Seniori sa stretli v Mikulskom parčíku

V nedeľu 10. júla patril Mikulský parčík našim seniorom. Deň po tom, ako sa tu konal 6. ročník súťaže vo varení gulášových špecialít, členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska si tu urobili vlastnú akciu. Bola trošku komornejšia, ako tá sobotná, ale tiež guláš nechýbal a aj vďaka harmonike bola dobrá nálada. Ako nám povedali, stretli sa, aby sa porozprávali i zabavili, staré priateľstvá utužili a nové vytvorili. celý text

ostatné | 14. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž vo varení gulášových špecialít v Mikule

Už šiesty ročník súťaže vo varení gulášových špecialít sa uskutočnil v sobotu 9. júla v Mikulskom parčíku. O rastúcej obľube podujatia svedčila vysoká účasť, čo potešilo organizátorov z občianskeho združenia Mikulčan. Na záver porota určila poradie víťaných družstiev: 1. Švecová-Šuchterová, 2. Miroslav Opavský-Ladislav Opavský, 3. ÚVTOS Želiezovce. celý text

ostatné | 11. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deň Svodova 2016

V sobotu 2. júla Svodovčania a ostatní, ktorí si do tejto mestskej časti našli cestu, oslavovali. Dôvodov na oslavu bolo dosť. Napríklad 860. výročie prvej písomnej zmienky o Svodove alebo 10. výročie vzniku Občianskeho združenia Svodov. Alebo nové multifunkčné ihrisko, ktoré vyrástlo za svodovským kultúrnym domom a práve v tento deň začalo slúžiť svojmu účelu. celý text

ostatné | 5. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Žiačky ZUŠ získali titul majstrov Európy

Žiačky ZUŠ F. Schuberta majsterkami Európy

Žiačky Základnej umeleckej školy F. Schuberta v Želiezovciach sa koncom júna zúčastnili na VII. ročníku súťaže s názvom Stage Dance European Championschip – Majstrovstiev Európy vo výrazových tancoch v Leviciach a dosiahli historický úspech. celý text

ostatné | 1. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Alica v krajine zázrakov v podaní žiakov ZUŠ F. Schuberta

Žiaci Základnej umeleckej školy Franza Schuberta sa predviedli ďalší muzikál Ľuda Kuruca Alica v krajine zázrakov. Tak ako vlani pri úspešnom muzikáli Pinocchio, opäť spolupracovali všetky tri odbory - hudobný, tanečný a výtvarný. Samozrejme, najviac excelovali speváci, medzi ktorými sa stále viac objavujú výrazné talenty, napr. Kristína Michlová, Lea Acsaiová, Lukáš Michlo, Angéla Mézes, Marek Ambrúz... celý text

ostatné | 25. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival - 3. deň (nedeľa)

V nedeľu pokračoval program v parku, už od rána boli otvorené stánky s občerstvením, prebiehala ochutnávka vín, tvorivé dielne a rozmanitý program pre deti. Spevácky zbor Gaudium pri Gymnáziu Reformovanej cirkvi Pétera Czéglédiho v Leviciach so speváckym zborom Musica Aurea zo Šiah a domácim Miešaným zborom Franza Schuberta zo Želiezoviec vystúpili na bohoslužbách v kostole reformovanej cirkvi i v katolíckom Kostole sv. Jakuba. celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival - 2. deň (sobota)

V sobotu sa pre účastníkov festivalu už od rána otvárali možnosti stráviť v parku príjemný deň. Pokračoval jarmok ľudových remeselných výrobkov, vedľa kaštieľa zprava prebiehala ochutnávka vín a zľava za humnom ukážky ľudových remesiel i tvorivé dielne a na malom pódiu program nielen pre deti. Samozrejme, po celý deň boli k dispozícii stánky s občerstvením. celý text

ostatné | 13. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival - 1. deň (piatok)

Začalo sa to dopoludnia v obradnej sieni Mestského úradu zasadnutím venovanom spomienkam na slávnu minulosť festivalu. Odzneli príhovory, prednášky a pri príležitosti jubilea boli ocenení zaslúžilí predstavitelia Csemadoku. V penzióne Eden prebiehala konferencia o postavení kultúry v súčasnosti.
V parku sa medzitým chystal jarmok ľudových remesiel, rozkladali sa stánky s občerstvením. V Maďarskom dome bola otvorená výstava dokumentujúca históriu festivalu.
celý text

ostatné | 11. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deň detí vo Svodove

Deň detí vo Svodove je už tradičným podujatím, známym v širokom okolí. Bolo to vidno aj v sobotu 4. júna, kedy sa tu stretlo množstvo rodín s deťmi. Za slnečného počasia, v dobrej nálade pri hudbe občerstvení s neodmysliteľným gulášom. Samozrejme, teraz boli stredobodom pozornosti deti, pre ktoré boli prichystané rôzne súťaže a pre víťazov ceny.
Podujatie zorganizovalo Občianske združenie Svodov za prispenia sponzorov.
celý text

ostatné | 7. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Aj v Bowling Bare mali deti svoj deň

V sobotu 28. mája sa areál Bowling Baru zaplnil rodinami, najmä však deťmi. Slnečné počasie im prialo a tak si svoj deň mohli s rodičmi užiť pri najrôznejších súťažných disciplínach a získať zaujímavé ceny. Jednou z najlákavejších disciplín bolo vzájomné striekanie sa vodnými pištoľami, osviežujúcu oblievačku si deti dopriali aj mimo súťaže. celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
MsÚ

Mesto ušetrí reštruktura­lizáciou svojich úverov

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 5. mája na svojom 19. riadnom zasadnutí. V úvode zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov. Na poslanecký návrh bola zriadená dotačná komisia. celý text

ostatné | 18. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
isaszeg

Želiezovčania v Isaszegu

Na pozvanie Dôchodcovského kruhu priateľov z Isaszegu navštívila 18-členná delegácia členov želiezovskej ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku začiatkom apríla mesto Isaszeg. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Uctili si obete II. svetovej vojny

V piatok 6. mája si pri príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny uctili jej obete položením vencov k Pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba primátor mesta Ondrej Juhász, zástupca primátora Géza Nagy, predstavitelia želiezovskej základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci Mestského úradu v Želiezovciach. Zároveň si pripomenuli 97. výročie tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika pri jeho buste pred budovou MsÚ, kde krátky program pripravili členovia MO Matice slovenskej v Želiezovciach. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Kus práce za nami

Na celomestskej dobrovoľníckej akcii ku Dňu Zeme, organizovanej v sobotu 16. apríla, sa zúčastnilo 225 obyvateľov v niekoľkých lokalitách mesta. V Želiezovciach boli aktivity sústredené do parku, kde 108 dobrovoľníkov čistilo priestranstvá, chodníky a okolie kaštieľa, natieralo mosty, lavičky a smetné koše a oplotenie. V Želiezovskom parku sa vyzbieralo 210 kg odpadkov. V Mikule sa zúčastnilo 54 miestnych obyvateľov, ktorí vyčistili miestny park, kosili porast a sadili kríky. Vo Svodove sa 63 dobrovoľníkov venovalo čisteniu okolia Hrona, verejných priestranstiev v mestskej časti a vyzbierali kontajner starých pneumatík.
celý text

ostatné | 2. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
skolkari

Lienka na kolobežke

Dopravné ihrisko v areáli Materskej školy v Želiezovciach sa rozrastie o nové prvky, oznámila riaditeľka MŠ Lienka Ildikó Kállaiová. Stane sa tak vďaka projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, zameraného na vzdelávania detí v oblasti dopravných zručností a bezpečnosti na cestách. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
MsÚ

Podaný projekt zateplenia MsÚ

Mestské zastupiteľstvo zasadlo na svojom 18. zasadnutí v netradičnom termíne začiatkom mesiaca. Na programe rokovania bolo schválenie podania projektu na zateplenie budovy MsÚ a určenie výšky nájomného v bytoch na Rákócziho ulici. celý text

ostatné | 30. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Mesiac knihy

V marci – mesiaci knihy sa dvere knižnice otvárali aj niekoľkokrát denne pre triedy aj školské kluby želiezovských škôl. Podujatia v knižnici boli spojené s oboznamovaním sa s významom kníh, ich hodnotou ako neoceniteľného zdroja informácií a samozrejme aj so zaobchádzaním s nimi. Deti sa zapojili aj do kreatívnych hier na motívy rozprávok a porozprávali sa aj o jari – ročnom období, v ktorom sa aj príroda prebúdza.
celý text

ostatné | 22. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Mikulčania

Pripravuje sa publikácia o Mikule

Občianske združenie Mikulčan pri príležitosti 50. výročia pripojenia obce k Želiezovciam pripravuje vydanie monografie. Cieľom publikácie s názvom Spomienky na obec Mikula bude vytvoriť prehľad o živote a histórie Mikuly. celý text

ostatné | 22. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Seniori na počesť MDŽ

Na počesť Medzinárodného dňa žien sa členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska zišli v Dome kultúry 9. marca. Pozdraviť ich prišli novozvolená predsedníčka okresnej organizácie JDS v Leviciach a poslankyňa zastupiteľstva NSK Emília Nichtová, zástupca primátora Géza Nagy, prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí Irena Turzová. celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Dom kultúry

V júni opäť privítame celoštátny festival Csemadok

Kultúrne organizácie mesta predstavili v marci kultúrny kalendár na tento rok. Mestská knižnica plánuje pokračovať v sérii literárnych kaviarní, cykle podujatí s názvom Kto nám to dnes číta, letnom podujatí hľadania pokladov mesta a opäť zorganizuje aj celoročné detské čitateľské súťaže Dobšinského posolstvo a Mezei bokréta. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
MDŽ v Klube dôchodcov 1

MDŽ v Klube dôchodcov

Napriek tomu, že budova Klubu dôchodcov je v schátralom stave, pre seniorov sa našli náhradné priestory. V ústrety im vyšli pracovníci mestskej knižnice, vďaka čomu sa majú kde každý týždeň stretávať. Stretli sa aj 8. marca, keď oslávili medzinárodný deň žien. Slovami vďaky sa im prišiel prihovoriť primátor mesta Ondrej Juhász a vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí MsÚ Irena Turzová, obaja s nimi zotrvali v srdečnom rozhovore. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Voľby

Voľby v Želiezovciach vyhral Most - Híd

Začiatkom marca prebehli na Slovensku voľby do Národnej rady SR. V Želiezovciach sa ich zúčastnilo v ôsmych okrskoch 3167 voličov z celkového počtu 5894 zapísaných voličov. Voliči osobne odovzdali 3158 obálok, sedem obálok bolo zaslaných zo zahraničia. Účasť voličov teda v našom meste dosiahla 53,73 %, čím sme zaostali za celoslovenským priemerom. Počet platných hlasov bolo 3114. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Program rozvoja

Februárové zasadnutie MsZ: Program rozvoja schválený

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 17. zasadnutí 25. februára v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode zobralo na vedomie správu o činnosti MsP a vymenovalo nového náčelníka mestskej polície, ktorým sa stal Roland Hanzo. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
MsZ

Januárové zasadnutie MsZ: Rozhodnuté o spôsobe prideľovania nových bytov

Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom 16. rokovaní 28. januára. V úvode sa poslanci zaoberali správou o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a riešením interpelačných pripomienok. Po krátkej rozprave správu schválili. V správe hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole mestskej investičnej akcie výstavby parkoviska pri Dome kultúry sa konštatovalo, že v roku 2008 pri tejto investícii nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. celý text

ostatné | 2. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
Želiezovce

Občania majú možnosť vyjadriť sa

Mesto pripravuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020. Je to dokument, ktorý bude určovať základné rámcové ciele rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach. Pri príprave sú dôležité aj názory a predstavy občanov. Jednak preto, aby mal tento dôležitý dokument svoju legitimitu, a jednak z dôvodu, aby aktivity samosprávy mesta mali počas celého obdobia podporu občanov. Na tento účel bol pripravený dotazník v dvoch verziách - pre občanov a pre organizácie.
"Predstavitelia samosprávy a pracovníci mesta nemusia mať rovnaké predstavy, ako občania. Teraz majú občania možnosť vyjadriť sa k smerovaniu mesta. Ich vyjadrenie bude samospráva rešpektovať", povedal primátor mesta Ondrej Juhász.
Čím viac vyplnených dotazníkov budú mať tvorcovia materiálu k dispozícií, tým viac bude výsledný produkt odzrkadľovať vôľu občanov. A tým budú určené aj priority v rozhodovaní predstaviteľov samosprávy, čo sa odrazí na reálnej podobe Želiezoviec v priebehu najbližšieho desaťročia. celý text

ostatné | 22. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá
z 10
posledná