Rodina bez cigariet
RbC

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Žiačky ZUŠ získali titul majstrov Európy

Žiačky ZUŠ F. Schuberta majsterkami Európy

Žiačky Základnej umeleckej školy F. Schuberta v Želiezovciach sa koncom júna zúčastnili na VII. ročníku súťaže s názvom Stage Dance European Championschip – Majstrovstiev Európy vo výrazových tancoch v Leviciach a dosiahli historický úspech. celý text

ostatné | 1. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Alica v krajine zázrakov v podaní žiakov ZUŠ F. Schuberta

Žiaci Základnej umeleckej školy Franza Schuberta sa predviedli ďalší muzikál Ľuda Kuruca Alica v krajine zázrakov. Tak ako vlani pri úspešnom muzikáli Pinocchio, opäť spolupracovali všetky tri odbory - hudobný, tanečný a výtvarný. Samozrejme, najviac excelovali speváci, medzi ktorými sa stále viac objavujú výrazné talenty, napr. Kristína Michlová, Lea Acsaiová, Lukáš Michlo, Angéla Mézes, Marek Ambrúz... celý text

ostatné | 25. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival - 3. deň (nedeľa)

V nedeľu pokračoval program v parku, už od rána boli otvorené stánky s občerstvením, prebiehala ochutnávka vín, tvorivé dielne a rozmanitý program pre deti. Spevácky zbor Gaudium pri Gymnáziu Reformovanej cirkvi Pétera Czéglédiho v Leviciach so speváckym zborom Musica Aurea zo Šiah a domácim Miešaným zborom Franza Schuberta zo Želiezoviec vystúpili na bohoslužbách v kostole reformovanej cirkvi i v katolíckom Kostole sv. Jakuba. celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival - 2. deň (sobota)

V sobotu sa pre účastníkov festivalu už od rána otvárali možnosti stráviť v parku príjemný deň. Pokračoval jarmok ľudových remeselných výrobkov, vedľa kaštieľa zprava prebiehala ochutnávka vín a zľava za humnom ukážky ľudových remesiel i tvorivé dielne a na malom pódiu program nielen pre deti. Samozrejme, po celý deň boli k dispozícii stánky s občerstvením. celý text

ostatné | 13. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival - 1. deň (piatok)

Začalo sa to dopoludnia v obradnej sieni Mestského úradu zasadnutím venovanom spomienkam na slávnu minulosť festivalu. Odzneli príhovory, prednášky a pri príležitosti jubilea boli ocenení zaslúžilí predstavitelia Csemadoku. V penzióne Eden prebiehala konferencia o postavení kultúry v súčasnosti.
V parku sa medzitým chystal jarmok ľudových remesiel, rozkladali sa stánky s občerstvením. V Maďarskom dome bola otvorená výstava dokumentujúca históriu festivalu.
celý text

ostatné | 11. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deň detí vo Svodove

Deň detí vo Svodove je už tradičným podujatím, známym v širokom okolí. Bolo to vidno aj v sobotu 4. júna, kedy sa tu stretlo množstvo rodín s deťmi. Za slnečného počasia, v dobrej nálade pri hudbe občerstvení s neodmysliteľným gulášom. Samozrejme, teraz boli stredobodom pozornosti deti, pre ktoré boli prichystané rôzne súťaže a pre víťazov ceny.
Podujatie zorganizovalo Občianske združenie Svodov za prispenia sponzorov.
celý text

ostatné | 7. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Aj v Bowling Bare mali deti svoj deň

V sobotu 28. mája sa areál Bowling Baru zaplnil rodinami, najmä však deťmi. Slnečné počasie im prialo a tak si svoj deň mohli s rodičmi užiť pri najrôznejších súťažných disciplínach a získať zaujímavé ceny. Jednou z najlákavejších disciplín bolo vzájomné striekanie sa vodnými pištoľami, osviežujúcu oblievačku si deti dopriali aj mimo súťaže. celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
MsÚ

Mesto ušetrí reštruktura­lizáciou svojich úverov

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 5. mája na svojom 19. riadnom zasadnutí. V úvode zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov. Na poslanecký návrh bola zriadená dotačná komisia. celý text

ostatné | 18. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
isaszeg

Želiezovčania v Isaszegu

Na pozvanie Dôchodcovského kruhu priateľov z Isaszegu navštívila 18-členná delegácia členov želiezovskej ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku začiatkom apríla mesto Isaszeg. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Uctili si obete II. svetovej vojny

V piatok 6. mája si pri príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny uctili jej obete položením vencov k Pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba primátor mesta Ondrej Juhász, zástupca primátora Géza Nagy, predstavitelia želiezovskej základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci Mestského úradu v Želiezovciach. Zároveň si pripomenuli 97. výročie tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika pri jeho buste pred budovou MsÚ, kde krátky program pripravili členovia MO Matice slovenskej v Želiezovciach. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Kus práce za nami

Na celomestskej dobrovoľníckej akcii ku Dňu Zeme, organizovanej v sobotu 16. apríla, sa zúčastnilo 225 obyvateľov v niekoľkých lokalitách mesta. V Želiezovciach boli aktivity sústredené do parku, kde 108 dobrovoľníkov čistilo priestranstvá, chodníky a okolie kaštieľa, natieralo mosty, lavičky a smetné koše a oplotenie. V Želiezovskom parku sa vyzbieralo 210 kg odpadkov. V Mikule sa zúčastnilo 54 miestnych obyvateľov, ktorí vyčistili miestny park, kosili porast a sadili kríky. Vo Svodove sa 63 dobrovoľníkov venovalo čisteniu okolia Hrona, verejných priestranstiev v mestskej časti a vyzbierali kontajner starých pneumatík.
celý text

ostatné | 2. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
skolkari

Lienka na kolobežke

Dopravné ihrisko v areáli Materskej školy v Želiezovciach sa rozrastie o nové prvky, oznámila riaditeľka MŠ Lienka Ildikó Kállaiová. Stane sa tak vďaka projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, zameraného na vzdelávania detí v oblasti dopravných zručností a bezpečnosti na cestách. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
MsÚ

Podaný projekt zateplenia MsÚ

Mestské zastupiteľstvo zasadlo na svojom 18. zasadnutí v netradičnom termíne začiatkom mesiaca. Na programe rokovania bolo schválenie podania projektu na zateplenie budovy MsÚ a určenie výšky nájomného v bytoch na Rákócziho ulici. celý text

ostatné | 30. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Mesiac knihy

V marci – mesiaci knihy sa dvere knižnice otvárali aj niekoľkokrát denne pre triedy aj školské kluby želiezovských škôl. Podujatia v knižnici boli spojené s oboznamovaním sa s významom kníh, ich hodnotou ako neoceniteľného zdroja informácií a samozrejme aj so zaobchádzaním s nimi. Deti sa zapojili aj do kreatívnych hier na motívy rozprávok a porozprávali sa aj o jari – ročnom období, v ktorom sa aj príroda prebúdza.
celý text

ostatné | 22. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Mikulčania

Pripravuje sa publikácia o Mikule

Občianske združenie Mikulčan pri príležitosti 50. výročia pripojenia obce k Želiezovciam pripravuje vydanie monografie. Cieľom publikácie s názvom Spomienky na obec Mikula bude vytvoriť prehľad o živote a histórie Mikuly. celý text

ostatné | 22. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Seniori na počesť MDŽ

Na počesť Medzinárodného dňa žien sa členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska zišli v Dome kultúry 9. marca. Pozdraviť ich prišli novozvolená predsedníčka okresnej organizácie JDS v Leviciach a poslankyňa zastupiteľstva NSK Emília Nichtová, zástupca primátora Géza Nagy, prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí Irena Turzová. celý text

ostatné | 17. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Dom kultúry

V júni opäť privítame celoštátny festival Csemadok

Kultúrne organizácie mesta predstavili v marci kultúrny kalendár na tento rok. Mestská knižnica plánuje pokračovať v sérii literárnych kaviarní, cykle podujatí s názvom Kto nám to dnes číta, letnom podujatí hľadania pokladov mesta a opäť zorganizuje aj celoročné detské čitateľské súťaže Dobšinského posolstvo a Mezei bokréta. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
MDŽ v Klube dôchodcov 1

MDŽ v Klube dôchodcov

Napriek tomu, že budova Klubu dôchodcov je v schátralom stave, pre seniorov sa našli náhradné priestory. V ústrety im vyšli pracovníci mestskej knižnice, vďaka čomu sa majú kde každý týždeň stretávať. Stretli sa aj 8. marca, keď oslávili medzinárodný deň žien. Slovami vďaky sa im prišiel prihovoriť primátor mesta Ondrej Juhász a vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí MsÚ Irena Turzová, obaja s nimi zotrvali v srdečnom rozhovore. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Voľby

Voľby v Želiezovciach vyhral Most - Híd

Začiatkom marca prebehli na Slovensku voľby do Národnej rady SR. V Želiezovciach sa ich zúčastnilo v ôsmych okrskoch 3167 voličov z celkového počtu 5894 zapísaných voličov. Voliči osobne odovzdali 3158 obálok, sedem obálok bolo zaslaných zo zahraničia. Účasť voličov teda v našom meste dosiahla 53,73 %, čím sme zaostali za celoslovenským priemerom. Počet platných hlasov bolo 3114. celý text

ostatné | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Program rozvoja

Februárové zasadnutie MsZ: Program rozvoja schválený

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 17. zasadnutí 25. februára v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode zobralo na vedomie správu o činnosti MsP a vymenovalo nového náčelníka mestskej polície, ktorým sa stal Roland Hanzo. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
MsZ

Januárové zasadnutie MsZ: Rozhodnuté o spôsobe prideľovania nových bytov

Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom 16. rokovaní 28. januára. V úvode sa poslanci zaoberali správou o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a riešením interpelačných pripomienok. Po krátkej rozprave správu schválili. V správe hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole mestskej investičnej akcie výstavby parkoviska pri Dome kultúry sa konštatovalo, že v roku 2008 pri tejto investícii nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. celý text

ostatné | 2. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
Želiezovce

Občania majú možnosť vyjadriť sa

Mesto pripravuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020. Je to dokument, ktorý bude určovať základné rámcové ciele rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach. Pri príprave sú dôležité aj názory a predstavy občanov. Jednak preto, aby mal tento dôležitý dokument svoju legitimitu, a jednak z dôvodu, aby aktivity samosprávy mesta mali počas celého obdobia podporu občanov. Na tento účel bol pripravený dotazník v dvoch verziách - pre občanov a pre organizácie.
"Predstavitelia samosprávy a pracovníci mesta nemusia mať rovnaké predstavy, ako občania. Teraz majú občania možnosť vyjadriť sa k smerovaniu mesta. Ich vyjadrenie bude samospráva rešpektovať", povedal primátor mesta Ondrej Juhász.
Čím viac vyplnených dotazníkov budú mať tvorcovia materiálu k dispozícií, tým viac bude výsledný produkt odzrkadľovať vôľu občanov. A tým budú určené aj priority v rozhodovaní predstaviteľov samosprávy, čo sa odrazí na reálnej podobe Želiezoviec v priebehu najbližšieho desaťročia. celý text

ostatné | 22. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
Hlasujte každý deň za detské ihrisko v Želiezovciach 1

Hlasujte každý deň za detské ihrisko v Želiezovciach

Obchodný reťazec Lidl postaví v lete na Slovensku desať detských ihrísk v lokalitách, ktoré vyberú v hlasovaní na internete ľudia v rámci projektu Ihrisko Žihadielko. Jednou z možných lokalít je aj mesto Želiezovce. Stačí, ak v stanovenom termíne dostane v kategórii miest do 10 000 obyvateľov dostatok hlasov. celý text

ostatné | 21. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Novoročné stretnutie primátora s podnikateľmi

V piatok 8. januára sa v priestoroch želiezovského amfiteátra uskutočnilo novoročné stretnutie predstaviteľov samosprávy so želiezovskými podnikateľmi. Po minuloročnom podujatí tak mesto pokračuje v snahe o upevňovanie vzťahov s podnikateľskou sférou. celý text

ostatné | 18. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
darcovia

Decembrové zasadnutie MsZ: Rozpočet s prebytkom

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 15. riadnom a poslednom minuloročnom zasadnutí 10. decembra. V úvode rokovania MsZ zobralo na vedomie a schválilo správu o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov. celý text

ostatné | 13. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
m

Pozdravili seniorov

Členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sa v utorok 15. decembra v Dome kultúry zišli na svojom predvianočnom stretnutí. Súčasťou podujatia bola výstava vianočného pečiva prítomných gazdiniek i vianočných pohľadníc zo zbierky Jozefa Kanyuka, pohostenie a kultúrny program v podaní žiakov Základnej umeleckej školy a speváckeho zboru miestneho odboru Matice slovenskej a Fialiek. Našich seniorov prišiel pozdraviť primátor mesta Ondrej Juhász, prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí MsÚ Irena Turzová. celý text

ostatné | 17. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Noc v škole

Noc v škole bez mobilov

Piatok 4. decembra bol v Základnej škole na Mierovej ulici rušný. Návštevou Celeste Buckingham a jej koncertom v telocvični sa zďaleka neskončil. Žiaci prichádzali do školy aj večer. Mali so sebou karimatky a spacie vaky. V škole strávili noc... celý text

ostatné | 7. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Celeste Buckingham v triede

Celeste Buckingham v Želiezovciach

Základnú školu na Mierovej ulici navštívila v piatok 4. decembra speváčka Celeste Buckingham. Vďaka úspešnému projektu odučila hodinu angličtiny v siedmej triede a potom pre celú školu so svojou sprievodnou kapelou vystúpila v telocvični. celý text

ostatné | 7. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
zasadnutie MsZ

Novembrové zasadnutie MsZ: Projekt kanalizácie so zmenami

Dňa 23. novembra sa konalo 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach. Na programe bol jediný bod: zmena rozpočtu projektu dobudovania kanalizačnej siete v meste. celý text

ostatné | 4. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
ZO JDS

Stretnutie seniorov

V Dome kultúry sa v utorok 27. októbra stretli členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Podujatie, na ktorom sa zúčastnil primátor mesta Ondrej Juhász spolu s prednostkou MsÚ Dianou Csicsmanovou a vedúcou odboru vnútorných a sociálnych vecí MsÚ Irenou Turzovou, sa uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty k starším. celý text

ostatné | 29. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
prvá
z 7
posledná