MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

referendum23

Želiezovské výsledky referenda


ostatné | 25. 1. 2023 | Autor: Správce Webu
referendum

Referendum 2021: Nízka účasť aj v Želiezovciach

V sobotu 21. januára o 7.00 hodine sa otvorili hlasovacie miestnosti aj v Želiezovciach. celý text

ostatné | 21. 1. 2023 | Autor: Správce Webu
volby

Oznámenie o utvorení volebných okrskov  a určení volebných miestností

V súlade s ustanovením zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov primátor mesta určil nasledovné okrsky a miestnosti na hlasovanie pre referendum dňa 21. januára 2023
celý text

ostatné | 19. 1. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Ondrejský jarmok - s hudobnou produkciou

Po dvoch rokoch nútenej pandemickej prestávky sa v meste opäť koná Ondrejský jarmok. Svoje produkty ponúka 125 predajcov a novinkou je kultúrny program na javisku pri štadióne. celý text

ostatné | 18. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Mestská časť MIKULA označená!!!

Mestský úrad umiestnil informačné tabule na označenie mestskej časti MIKULA. celý text

ostatné | 14. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
voľby 2022

Výsledky komunálnych a regionálnych volieb 2022

V komunálnych a regionálnych voľbách sa v Želiezovciach zúčastnilo 1684 voličov, čím bola zaznamenaná 29,31 %-ná volebná účasť. celý text

ostatné | 30. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Automatické zavlažovania aj na tréningovom ihrisku

Automatické zavlažovanie je od augusta 2022 zabezpečené popri hlavnom aj na tréningovom ihrisku športového areálu MŠK Želiezovce. Investícia v hodnote 15 805,27 eur  bola zrealizovaná z prostriedky Slovenského futbalového zväzu a mesta Želiezovce. celý text

ostatné | 7. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Projekt kanalizácie - rozbehli sa práce

Projekt dobudovania verejnej kanalizácie v meste vstúpil do svojej realizačnej fáze v polovici júna. Prvé práce sa začali vo štvrtok 16. júna na Hurbanovej ulici, kde bola vozovka vyfrézovaná a pripravená na ďalšiu etapu. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
dotazníkový prieskum

Dotazníkový prieskum k PHRSR

Vážení obyvatelia,
naše mesto v súčasnom období pripravuje strategický dokument s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2022-2027.
Touto cestou by sme Vás chceli osloviť o vyplnenie nasledovného dotazníka. celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
kanalizacia - odovzdanie staveniska

Začína sa budovanie kanalizácie

Prácam na projekte dobudovania kanalizácie v Želiezovciach už nič nestojí v ceste po tom, čo primátor mesta Ondrej Juhász a predstavitelia dodávateľského konzorcia AVA-stav – Doprastav 13. mája podpísali dokument o odovzdaní a prevzatí staveniska. celý text

ostatné | 16. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Pripomenuli si ukončenie vojny

Na významné dni si treba spomenúť aj v ťažkých časoch. V tomto duchu si 9. mája pracovníci mesta na čele s primátorom Ondrejom Juhászom a členovia spoločenských organizácií (MO SZPB, MS, ŠSK Magnum, JDS) pripomenuli 77. výročie ukončenia II. svetovej vojny. celý text

ostatné | 9. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
prevzatie staveiska

Začína sa rekonštrukcia Esterházyho kaštieľa v Želiezovciach

Od uskutočnenia Otváracej konferencie projektu CLT01024 sa realizoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Po kontrole riadiacich orgánov mesto mohlo pristúpiť k podpisu zmluvy s víťaznou firmou Tomáš Pohori. Odovzdanie a prevzatie staveniska bolo zvolané na 1.4.2022. celý text

ostatné | 8. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Dve sídliská budú obnovené z projektu

Mesto Želiezovce sa úspešne uchádzalo o finančnú podporu na regeneráciu vnútroblokov sídlisk na ulici Mierovej a na ulici Slnečnej. celý text

ostatné | 10. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
Juhász Eszter , Ladislav Sokol

Koncom roka ocenili dvoch Želiezovčanov

Koncom roka 2021 boli za svoju dlhoročnú činnosť ocenení dvaja Želiezovčania, zhodou okolností obaja mestskí poslanci. celý text

ostatné | 11. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Pred 103 rokmi sa skončila I. svetová vojna

Vo štvrtok 11. novembra sa na mikulskom cintoríne sa pod záštitou primátora mesta Ondreja Juhásza uskutočnila spomienka na obete I. svetovej vojny. celý text

ostatné | 12. 11. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Komunitný plán sociálnych služieb schválený

Na 30. zasadnutí vo štvrtok 28. októbra poslanci MsZ schválili správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení, prenájom poľnohospodárskych pozemkov i predaj nehnuteľnosti. celý text

ostatné | 29. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Prerušenie dodávky vody - mimoriadna správa

ZsVS, a.s. oznamuje, že z dôvodu poruchy bude dodávka vody do Želiezoviec krátko pred poludním odstavená. Odstávka je plánovaná na niekoľko hodín a týka sa celého mesta. Počas tohto obdobia bude pitná voda zabezpečená z cisternových vozov, ktoré budú premávať po meste.  celý text

ostatné | 9. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
.

MsZ: Eurospinn bude mestský...

V úvode svojho 29. zasadnutia v stredu 29. septembra v Dome kultúry sa poslanci MsZ zaoberali rozpočtom mesta a schválili jeho zmenu... celý text

ostatné | 30. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
#

XII. Pohronská verbovačka

Aj napriek obnovujúcim sa obmedzeniam a bez festivalového zastrešenia sa v sobotu 11. septembra uskutočnila už tradičná Pohronská verbovačka. celý text

ostatné | 12. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Otvorený nový supermarket

V piatok 10. septembra bol otvorený nový supermarket COOP Jednota Levice na Petőfiho ulici, na mieste, kde ešte deväť mesiacov predtým stála historická budova predajne potravín. celý text

ostatné | 11. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Mikulská MŠ otvorená...

Obnovená a zároveň rozšírená budova materskej školy Hopsasa v Mikule bola odovzdaná do užívania. celý text

ostatné | 27. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
MsZ: Aj o poplatkoch v školách 1

MsZ: Aj o poplatkoch v školách

Vo štvrtok 26. augusta poslanci MsZ na svojom 28. zasadnutí schválili VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, prevod prebytočného mestského pozemku pri budove ZO CSEMADOK v prospech tejto organizácie.
celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Festival sa uskutočnil...

55. Celoštátny ľudovo-umelecký festival Csemadoku sa už druhýkrát uskutočnil v náhradnom termíne. Konal sa 20. až 22. augusta na obvyklom mieste v želiezovskom parku. celý text

ostatné | 24. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Od pondelka do štvrtka sa v T18 očkuje

Aj keď snaha mesta o zriadenie očkovacieho centra v Želiezovciach nevyšla, od pondelka 16. augusta sa v telocvični T18 očkuje. Obyvateľom Želiezoviec a okolitých obcí, ktorí sa v stredu a štvrtok minulého týždňa telefonicky zaregistrovali, bol oznámený termín, keď im bola aplikovaná vakcína Pfizer. celý text

ostatné | 17. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Práce v meste

Počas leta prebiehali aj práce na opravách mestských objektov a verejných priestranstiev v réžii mesta. Upravovali sa chodníkové nábehy na mosty v parku i na cyklochodník pred vchodom na štadión, na ktorom bolo zároveň robené nové oplotenie. celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Obnova Kostola sv. Jakuba pokračuje

Podobne, ako na hrobke Esterházyovcov na katolíckom cintoríne, želiezovská farnosť realizuje aj ďalšiu fázu obnovy Kostola sv. Jakuba. Po reštaurovaní aj novoobjavených fresiek v interiéri prebiehajú práce aj na exteriéri, konkrétne na bočnom vchode. celý text

ostatné | 6. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Tematicko-relaxačný zájazd ZO SZPB

Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach zorganizovala 3. augusta zájazd do Múzea holokaustu v Seredi. celý text

ostatné | 5. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Ďalšia fáza postupnej obnovy hrobky

Aj v tomto roku pokračovali práce na postupnej obnove hrobky rodiny Esterházyovcov. Rímskokatolícka farnosť sv. Jakuba apoštola v Želiezovciach za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja v tejto etape realizovala opravu exteriéru. celý text

ostatné | 30. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
#

27. zasadnutie MsZ

Na 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v stredu 30. júna 2021 v Dome kultúry, poslanci schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce... celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Valné zhromaždenie MO MS

V nedeľu 27. júna sa v Dome kultúry zišli želiezovskí matičiari na svojom valnom zhromaždení. Všetci funkcionári boli na svojich postoch potvrdení, chýbajúci členovia výborov doplnení, schválená bola správa o činnosti za uplynulé obdobie ako aj plán činnosti na nasledujúce obdobie. celý text

ostatné | 28. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 9
posledná