MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

sk / hu

logo

Aktuality 

16. 7. 2021
Vo vestníku verejného obstarávania bola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Obnova kaštieľa v Želiezovciach - národná kultúrna pamiatka":
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/509486

15. 7. 2021
Správa o úvodnom podujatí projektu INTERREG-SKHU 1902/1.1./035  - Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach
Správa o úvodnom podujatí (749.09 kB) (434.89 kB)

7. 6. 2021
Úvodné podujatie projektu INTERREG-SKHU 1902/1.1./035  - Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach - 9. 6. 2021
Termín a program úvodného podujatia (200.36 kB)

 

 

V rámci programu INTERREG Slovenská republika - Maďarsko (http://www.skhu.eu/) v koordinácii Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) sa pod identifikátorom SKHU/1902/1.1/035 uskutoční projekt „Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach".

Projekt sa uskutoční s podporou Európskej únie, maďarskej vlády, vlády SR a samosprávy mesta Želiezovce. Nenávratný finančný príspevok vo výške 85 % z celkového rozpočtu 1 492 947,75 eur, čiže 1 269 005,58 eur zafinancuje Európska únia.

Cieľom projektu, realizovaného v rámci programu INTERREG Slovenská republika – Maďarsko je zabezpečenie rekonštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a Múzea Bálinta Balassaho v Ostrihome v záujme záchrany a sprístupnenia oboch objektov kultúrneho dedičstva.

Projekty a projektoví partneri realizovaného programu sú uvedení v nasledujúcej tabuľke:

tab1

Výstavné siene a skladové priestory Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome sa nachádzajú v objekte na Ul. Pétera Pázmánya 13. Na historickej hlavnej ulici v niekdajšej arcibiskupskej časti mesta Víziváros sa nachádzajú domy na stredovekých základoch. Poschodová budova v barokovom štýle pod číslom 13 bola župným domom Ostrihomskej stolice. Predpokladá sa, že dekoratívn budovanu na stredovekých základoch postavil ostrihomský arcibiskup Ágost Keresztély po znovuobsadení mesta. Menší palác slúžil cieľom stolice v období županstva ostrihomského arcibiskupa medzi rokmi 1714 a 1805. Potreba rekonštrukcie budovy je už roky aktuálna.

foto Ostrihom

V pohronskom meste Želiezovce bol malý kaštieľ Esterházyovcov postavený ako letná kúria v roku 1720. Sezónna rezidencia sa skladá zo štyroch malých krídel a vnútorného nádvoria. Páni kaštieľa vo svojej modernej kúrii privítali mnoho známych osobností danej doby. Najznámejším hosťom kaštieľa bol skladateľ Franz Schubert, ktorý do Želiezoviec prišiel v roku 1818 na pozvanie Jána Karola Esterházyho, aby pôsobil ako učiteľ kontesiek Márie a Karolíny. Následne tu pôsobil aj v roku 1824.

foto Želiezovce


Stav oboch kultúrnych pamiatok, ktoré sú predmetmi projektu, je kritický, pre verejnosť nie sú sprístupnené. Budovy už desaťročia čakajú na rekonštrukciu, dlho absentujúca údržba je už roky potrebná. Žiaľ ani Magyar Nemzeti Múzeum, ani Samospráva mesta Želiezovce nedisponuje potrebnými zdrojmi na rekonštrukciu krásnych budov pamiatkového charakteru, resp. ani na ich využitie v kultúrno-turistickej oblasti.

Program INTERREG Slovenská republika - Maďasko prostredníctvom podpory Európskej únie, maďarskej vlády, vlády SR a Samospráva mesta Želiezovce - zabezpečí rekonštrukciu budov a podmienky pre vytvorenie múzejných, vzdelávacích-vyučovacích a kultúrnych funkcií.

Prostredníctvom zachovania a využitia kultúrneho dedičstva projekt prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva a rozšíreniu vzdelávacích možností. Posilní sa uvedomelý prístup k miestnemu kultúrnemu dedičstvu, schopnosť miest na udržanie si svojho obyvateľstva, rozšíria sa poznatky mládeže, spevní sa jeho angažovanosť k svojmu prostrediu a zvýši sa aktivita mladých ľudí. Projekt v značnej miere prispeje k spoločenskému, hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju regiónov.

tab2

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o projekte nájdete na webových stránkach: balassamuzeum.hu a https://www.zeliezovce.sk.

Ďalšie informácie poskytne

Norbert Kotasz, projektový manažér (norbert.kotasz@projectentwicklung.com)