Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Jesenné upratovanie 2023

O Z N A M

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod.,  ktorý sa uskutoční od 30. októbra do 10.00 hod. dňa 10. novembra 2023 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolinu.

Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).

 

Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:

  • objemného odpadu (odpad, ktorý sa  pre svoje rozmery  nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),

 

  • biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),

 

  • drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)

 

  • vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo

 

Prosíme občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby rešpektovali pokyny obsluhy zberného dvora.

 

Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.

 

Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.)           Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

 

 

 

K Ö Z L E M É N Y

 

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2023. október 30-tól   november 10-én 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a (vasúton túli) Karolina felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben.

Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitvatartási időben az egész év folyamán a

  • nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete miatt nem fér el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)

 

  • kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)

 

  • kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap, stb.)

 

  • osztályozott papír, üveg és fa hulladék

elhelyezésére kijelölt hely.

 

Kérjük lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve hozzák a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak utasításait.

Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent említett hulladék elhelyezése ingyenes.

Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot  a kijelölt helyen kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő konténer mellé.)  Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.

 

Dátum vloženia: 3. 10. 2023 14:37
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 2. 2024 10:16
Autor: Správce Webu

Aktuality

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

digitalne mestoSprávy mestského rozhlasuSmútočné oznámenia

gisplan.skZber bioodpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:78
TÝŽDEŇ:2570
CELKOM:2023629

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore