24. 4. 2017
8.00 hod.
Dom kultúry

Pozorovanie oblohy v digitálnom planetáriu
prednáška s projekciou a pozorovanie prenosnými ďalekohľadmi
vstupné: 1,50 €/osoba


10. 5. 2017
17.00 hod.
Maďarský dom

105. Literárna kaviareň
hosť: Róbert Laboda

beseda


12. 5. 2017
19.00 hod.
Dom kultúry

Budapesti Randevú
Večer najznámejších operetných, muzikálových a popových hitov
vstupné: 12 € (v predpredaji 11 €)


**********************************
televízna relácia RTVS
Sú krajiny...
záznam z galaprogramu 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach

 

Hovorme 5 minút

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu

Typ: ostatné
Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu sa uskutoční od 3. apríla do 10.00 hod. 7. apríla 2017 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod.,  ktorý sa uskutoční od 3. apríla do 10.00 hod. 7. apríla 2017 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.

Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).

Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:

  • objemného odpadu (nábytok, staré okná, dvere, koberce, nádoby,    plechové rúry a podobný odpad, ktorý sa  pre svoju veľkosť  nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
  • biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
  • drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)

počas celého roka v otváracích hodinách.

Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.

Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.)           Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.


K Ö Z L E M É N Y

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2017. április 3-tól    április 7-én 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a vasúton túl, a Karolina felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban, nyitva tartási időben.

Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitva tartási időben az egész év folyamán a

  • nagy terjedelmű hulladék (bútor, öreg ablakok, ajtók, szőnyegek, edények, bádog szerelvények, stb. – olyan hulladékok, amelyek a méretük miatt nem férnek el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
  • kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
  • kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap, stb.)

elhelyezésére kijelölt hely.

Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi fent említett hulladék elhelyezése ingyenes.

Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot máshova, mint az elhelyezésére kijelölt helyre tenni tilos! (Pl. bútort közterületen, szemétgyűjtő konténer mellé.)  Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.


Vytvorené: 10. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2017 23:42
Autor: Správce Webu