3. 5. - 1. 6. 2018
prac. dni 9.00 - 17.00 hod.
Dom kultúry

Ilona Kiss Dulai
Výstava zbierky pohľadníc

Vernisáž: 2. 5. 2018 o 17.00 hod.
 


1. 6. 2018
21.00 hod.
Bowling bar

Colorado
koncert country-rockovej skupiny
 


2. 6. 2018
9.30 hod.
Kultúrny dom Svodov

Deň detí
vo Svodove

súťaže a zábava pre deti
 


8. - 10. 6. 2018
Želiezovský park

52. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL

52. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

 


22. - 23. 6. 2018
Želiezovský park

MESTSKÉ DNI
VÁROSI NAPOK

 


30. 6. 2018
Kultúrny dom Svodov

Deň Svodova
 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2017

Typ: ostatné
.

Harmonogram  vývozu  triedeného  odpadu  na  rok  2017

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
23. januára,  20. februára,  20. marca,  24. apríla, 22. mája,  26. júna,  
24. júla,  21. augusta,  25. septembra,  23. októbra,  27. novembra a  
19. decembra.

Z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
24. januára,  21. februára,  21. marca,  25. apríla,  23. mája,  27. júna,
25. júla,  22. augusta,  26. septembra,  24. októbra,  28. novembra a  
20. decembra.

Z ulíc: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka:
25. januára,  22. februára,  22. marca,  26. apríla,  24. mája,  28. júna,  
26. júla,  23. augusta, 27. septembra,  25. októbra,  29. novembra a  
21. decembra.

Z obchodov:
26. januára,  23. februára,  23. marca,  27. apríla,  
25. mája,  29. júna,  27. júla,  24. augusta,  
28. septembra,  26. októbra,  30. novembra a  
22. decembra.

 
Az  osztályozott  hulladék  elszállításának   időterve 2017-ben

Szódóról és Mikoláról:
január 23-án, február 20-án,  március 20-án,  április 24-én,  május 22-én, június 26-án, július 24-én, augusztus 21-én, szeptember 25-én,
október 23-án, november 27-én és december 19-én.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi rész/,Vásár és a Temető utcákból:
január 24-én, február 21-én,  március 21-én,  április 25-én,  május 23-án, június  27-én, július 25-én, augusztus 22-én, szeptember 26-án,
október 24-én, november 28-án és december 20-án.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert,  Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai ,  Ötvös utcákból és a Szoroskából:
január 25-én, február 22-én,  március 22-én,  április 26-án,  május 24-én,  június 28-án,  július 26-án,  augusztus 23-án,  szeptember 27-én,
október 25-én, november 29-én és december 21-én.

Az üzletekből:
január 26-án,  február 23-án,  március 23-án,  április 27-én,  május 25-én,  június 29-én,  július 27-én,  augusztus 24-én, szeptember 28-án,  
október 26-án,  november 30-án és  december 22-én.

                            


Vytvorené: 13. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2017 04:28
Autor: Správce Webu