28. 7. 2017
21.00 hod.
Bowling

D Blues Band
koncert*************************************
televízna relácia RTVS
Sú krajiny...
záznam z galaprogramu 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 

Hovorme 5 minút

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Vývoz TKO v posledný júnový týždeň

Oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO v posledný júnový týždeň sa z technických príčin uskutoční podľa osobitného harmonogramu.
Obyvateľov mesta prosíme, aby svoje nádoby na TKO, ktoré zatiaľ neboli vyprázdnené, nechali na dostupnom mieste, kým ich pracovníci mesta nevyprázdnia.
celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie el. energie

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.a. celý text

ostatné | 11. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam pre majiteľov psov

Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia oznamuje majiteľom psov, ktorí majú zaplatenú daň za psa, že si môžu v čase úradných hodín vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy . Vrecká si môžu vyzdvihnúť v pokladni mestského úradu, č. dverí 8 na prízemí. Tí občania, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň za psa, dostanú vrecká na psie exkrementy po zaplatení dane. celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Vývoz KO cez sviatok

Oznamujeme obyvateľom mesta, že zber komunálneho odpadu dňa 08.05.2017, pondelok sa uskutoční podľa platného harmonogramu. Prosíme obyvateľov, aby svoje nádoby vyložili v čas.
Mesto Želiezovce celý text

ostatné | 30. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Odpočty elektromerov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná žiada obyvateľov mesta Želiezovce, aby pracovníkom sprístupnili svoje odberné miesta kvôli odpočtu a kontrole elektromerov. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie el. energie

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s. celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Deň Zeme 2017

Mesto Želiezovce Vás pozýva na 10. ročník Dňa Zeme v sobotu 22. apríla 2017 celý text

ostatné | 15. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

CVČ pozýva na turnaj v stolnom tenise...

Centrum voľného času pozýva mládež na turnaj v stolnom tenise dňa 14. apríla 2017, v piatok, začiatkom o 10:00 hod. do Centra voľného času v Želiezovciach. Každý je srdečne vítaný. celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber odpadu cez sviatky


ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam PPA pre žiadateľov priamych podpôr

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2016, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené žiadosti a grafické prílohy na podpory pre rok 2017 celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ


ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Prevádzková doba centra na zhodnotenie BRO

Prevádzková doba Centra na zhodnotenie BRO (Ul. kpt. Nálepku 71, Želiezovce) celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Levice celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Termíny odpočtov elektromerov

Vážení obyvatelia mesta Želiezovce
Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín realizácie cyklických odpočtov
spotrieb elektrickej energie, ktoré sa uskutočnia nasledovne v dňoch:
22.3.-23.3.-24.3.2017 - ulice: SNP, Mikulská, Nábrežná.
celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Zrušenie veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - vtáčej chrípky vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Levice celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Prešetrenie prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia

Mesto Želiezovce požiadalo listom zo dňa 29.11.2016 Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie o prešetrenie prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia Teplo GGE s.r.o. prevádzka Schubertova 28, Želiezovce – kotolňa. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu sa uskutoční od 3. apríla do 10.00 hod. 7. apríla 2017 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu. celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Jarná deratizácia 2017

Blíži sa termín pravidelnej jarnej deratizácie. celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Daňového úradu


ostatné | 7. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Knižnica pozýva na bezplatný zápis

Mestská knižnica v Želiezovciach pozýva všetkých čitateľov na bezplatný zápis do knižnice dňa 1. marca 2017, v stredu. V tento deň sa môžu noví čitatelia bezplatne zaregistrovať alebo už registrovaní čitatelia si môžu bezplatne obnoviť členstvo v knižnici. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Jarné prázdniny v CVČ

Činnosť CVČ Želiezovce počas jarných prázdnin celý text

ostatné | 19. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Gymnázium Želiezovce oznamuje...


ostatné | 19. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia

Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby územného rozvoja a životného prostredia, upozorňuje všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta, na: celý text

ostatné | 27. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Daňového úradu Nitra


ostatné | 25. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o prerušení prevádzky materských škôl


ostatné | 23. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Želiezovský spravodajca mešká...

Januárové číslo mesačníka Želiezovský spravodajca doteraz nie je v predaji. Meškanie spôsobili technické poruchy na tlačiarni MsÚ. celý text

ostatné | 20. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2017


ostatné | 13. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Západoslovenskej distribučnej a. s.


ostatné | 13. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná