24. 10. - 29. 10. 2017
8.00 - 16.00 hod.

Dom kultúry
Výstava obrazov,
ručných prác
a remeselníckej tvorivosti

Otvorenie výstavy:
23. 10. 2017 o 16.00 hod.

 


27. 10. 2017
16.00 hod.
Dom kultúry

106. Literárna kaviareň
Jesenné práce v záhrade
hosť:
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

podujatie Mestskej knižnice
 


11. 11. 2017
18.00 hod.
Dom kultúry

Paul Pörtner
Šialené nožničky

divadelné predstavenie komédie
 


23. - 25. 11. 2017
ONDREJSKÝ JARMOK
 


Rodina bez cigariet (logo)televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Odber krvi 17. októbra


ostatné | 4. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Jesenná deratizácia 2017


ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Ponuka voľnočasových aktivít


ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánky na Svetový deň cestovného ruchu

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu pozýva na bezplatné prehliadky Želiezoviec a Levíc. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Vypísaný 6. ročník výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet, 6. ročník. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Odstávka elektrickej energie


ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Odstávka elektrickej energie


ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste odborného referenta na Oddelení organizačno-správnom a sociálnych vecí Mestského úradu v Želiezovciach celý text

ostatné | 1. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Prerušenie zásobovania vodou

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti celý text

ostatné | 1. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Vývoz TKO v posledný júnový týždeň

Oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO v posledný júnový týždeň sa z technických príčin uskutoční podľa osobitného harmonogramu.
Obyvateľov mesta prosíme, aby svoje nádoby na TKO, ktoré zatiaľ neboli vyprázdnené, nechali na dostupnom mieste, kým ich pracovníci mesta nevyprázdnia.
celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie el. energie

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.a. celý text

ostatné | 11. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam pre majiteľov psov

Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia oznamuje majiteľom psov, ktorí majú zaplatenú daň za psa, že si môžu v čase úradných hodín vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy . Vrecká si môžu vyzdvihnúť v pokladni mestského úradu, č. dverí 8 na prízemí. Tí občania, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň za psa, dostanú vrecká na psie exkrementy po zaplatení dane. celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Vývoz KO cez sviatok

Oznamujeme obyvateľom mesta, že zber komunálneho odpadu dňa 08.05.2017, pondelok sa uskutoční podľa platného harmonogramu. Prosíme obyvateľov, aby svoje nádoby vyložili v čas.
Mesto Želiezovce celý text

ostatné | 30. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Odpočty elektromerov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná žiada obyvateľov mesta Želiezovce, aby pracovníkom sprístupnili svoje odberné miesta kvôli odpočtu a kontrole elektromerov. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie el. energie

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s. celý text

ostatné | 19. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Deň Zeme 2017

Mesto Želiezovce Vás pozýva na 10. ročník Dňa Zeme v sobotu 22. apríla 2017 celý text

ostatné | 15. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

CVČ pozýva na turnaj v stolnom tenise...

Centrum voľného času pozýva mládež na turnaj v stolnom tenise dňa 14. apríla 2017, v piatok, začiatkom o 10:00 hod. do Centra voľného času v Želiezovciach. Každý je srdečne vítaný. celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber odpadu cez sviatky


ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam PPA pre žiadateľov priamych podpôr

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2016, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené žiadosti a grafické prílohy na podpory pre rok 2017 celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ


ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Prevádzková doba centra na zhodnotenie BRO

Prevádzková doba Centra na zhodnotenie BRO (Ul. kpt. Nálepku 71, Želiezovce) celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Levice celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Termíny odpočtov elektromerov

Vážení obyvatelia mesta Želiezovce
Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín realizácie cyklických odpočtov
spotrieb elektrickej energie, ktoré sa uskutočnia nasledovne v dňoch:
22.3.-23.3.-24.3.2017 - ulice: SNP, Mikulská, Nábrežná.
celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Zrušenie veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - vtáčej chrípky vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Levice celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Prešetrenie prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia

Mesto Želiezovce požiadalo listom zo dňa 29.11.2016 Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie o prešetrenie prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia Teplo GGE s.r.o. prevádzka Schubertova 28, Želiezovce – kotolňa. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu sa uskutoční od 3. apríla do 10.00 hod. 7. apríla 2017 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu. celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Jarná deratizácia 2017

Blíži sa termín pravidelnej jarnej deratizácie. celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná