25. 4. 2018
19.00 hod.
Dom kultúry

Ifjú Szivek - Mladé srdcia
Határon Túli
Nemzeti Tánc

vystúpenie folklórneho súboru
vstupné: 5 € / 7 €

 


27. 4. 2018
19.00 hod.
Dom kultúry

Gabriel Barylli
Chlieb s maslom
účinkujú:
Juraj Loj, Dominika Žiaranová,
Martin Mňahončák,
Branislav Deák

komédia,
vstupné: 12 € / 14 €

 


6. 5. 2018
15.00 hod.
Dom kultúry

Detská párty
s ujom Ľubom

tanečná šou pre deti, tombola, maľovanie na tvár, cukríkový dážď...
Vstupné: 5 €

 


19. 5. 2018
od 10.00 hod.
Želiezovský park

DEŇ DETÍ 2018
zábava, hry a rôzne atrakcie
pre deti

 


8. - 10. 6. 2018
Želiezovský park

52. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL

 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram  vývozu  triedeného  odpadu  na  rok  2015

Zo Svodova a z Mikuli v dňoch: 19. januára,  23. februára,  23. marca,  20. apríla, 18. mája,  22. júna, 20. júla,  17. augusta,  21. septembra,  19. októbra,  23. novembra a 14. decembra.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska: 20. januára,  24. februára,  24. marca,  21. apríla,  19. mája,  23. júna, 21. júla,  18. augusta,  22. septembra,  20. októbra,  24. novembra a 15. decembra.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka: 21. januára,  25. februára,  25. marca,  22. apríla,  20. mája,  24. júna, 22. júla,  19. augusta, 23. septembra,  21. októbra,  25. novembra a 16. decembra.

Z obchodov: 22. a 23. januára,  26. a 27. februára,  26. a 27. marca,  23. a 24. apríla, 21.a 22. mája,  25. a 26. júna,  23. júla,  20. a 21. augusta, 24. a 25. septembra,  22. a 23. októbra,  26. a 27. novembra a 17. decembra.

Mestský úrad Želiezovce