25. 4. 2018
19.00 hod.
Dom kultúry

Ifjú Szivek - Mladé srdcia
Határon Túli
Nemzeti Tánc

vystúpenie folklórneho súboru
vstupné: 5 € / 7 €

 


27. 4. 2018
19.00 hod.
Dom kultúry

Gabriel Barylli
Chlieb s maslom
účinkujú:
Juraj Loj, Dominika Žiaranová,
Martin Mňahončák,
Branislav Deák

komédia,
vstupné: 12 € / 14 €

 


6. 5. 2018
15.00 hod.
Dom kultúry

Detská párty
s ujom Ľubom

tanečná šou pre deti, tombola, maľovanie na tvár, cukríkový dážď...
Vstupné: 5 €

 


19. 5. 2018
od 10.00 hod.
Želiezovský park

DEŇ DETÍ 2018
zábava, hry a rôzne atrakcie
pre deti

 


8. - 10. 6. 2018
Želiezovský park

52. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL

 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prírodné dedičstvo
Mesto a jeho okolie je bohaté tak na prírodné bohatstvá v okolí Hrona, ako aj na kultúrne hodnoty – historického charakteru.

Želiezovce ležia na Podunajskej nížine, na pravom brehu rieky Hron. Územie charakterizujú teplomilné rastliny, okolie patrí z hľadiska fytogeografickej oblasti k panónskej flóre, z aspektu fytogeografického obvodu k pramantraskej flóre, a z hľadiska fytogeografického okresu k ipeľsko-rimavskej brázde. Pozdĺž rieky Hron v okolí mesta sú charakteristické lužné lesy. V okolí mesta, v Hronovciach sa nachádza prírodná rezervácia Vozokanský luh. V Želiezovciach je lokalizovaná bažantnica Čereš na území 2136 ha.

Kultúrne dedičstvo
Mesto disponuje hodnotnými historickými pamiatkami, ktorých využitie je značne obmedzené a v dôsledku chýbajúcich zdrojov na ich rekonštrukciu neefektívne. Nachádzajú sa tu chránené areály Svodovský park a Želiezovský park, ktoré sa vyznačujú svojou historickou akosťou.

V centre mesta na Námestí sv. Jakuba sa nachádza pôvodne gotický Kostol sv. Jakuba. V kostole sa zachovali gotické nástenné maľby (o.r.1430), s reliéfnym dekórom a nápisom, gotická krstiteľnica (14. storočie), barokový kríž, drevorezba (18. storočie), monštrancia (rokoko -18. storočie), kalich (barok - 18. storočie), pacifikal (barok - 18. storočie). Základ oltára tvorí rímsky sarkofág (z 2. storočia).

Značnú kultúrno-historickú hodnotu predstavuje pôvodne barokový, neskôr klasicisticky upravený kaštieľ Esterházyovcov, ktorý sa nachádza v mestskom parku. Vzhľadom jeho zachovania je rekonštrukcia čím ďalej, tým nevyhnutnejšou záležitosťou.

Pamätná izba Franza Schuberta v budove Sovieho zámočku, v ktorom v rokoch 1818 a 1824  počas letných mesiacov býval Franz Schubert, sa nachádza v klasicistickej stavbe pri mestskom parku. Expozícia pomocou dokumentov a dobového nábytku a inventára zaznamenáva pôsobenie tohto hudobného skladateľa v Želiezovciach.

Na katolíckom cintoríne sa nachádza rodinná hrobka Esterházyovcov, postavená v neogotickom štýle v II. pol. 19. storočia.

Pseudobarokový kostol Sv. Anny obdĺžnikového pôdorysu, postavený v sedemdesiatych rokoch 19. storočia je dodnes centrom mestskej časti Mikula.

Vo Svodove stojí na mieste gotického kostola zo 14. storočia barokovo-klasicistický kostol postavený v osemdesiatych rokoch 18. storočia.

V centre mesta sa nezachovala pôvodná štruktúra ani charakter zástavby. Pôvodné budovy sú v meste zriedkavosťou.