26. 5. 2017
21.00 hod.
Bowling

Easy Blues
koncert

27. 5. 2017
10.00 hod.
Želiezovský park

Deň detí
v Želiezovskom parku

zábava a hry pre deti

3. 6. 2017
9.30 hod.
areál Kultúrneho domu Svodov

Tradičný svodovský
Deň detí

zábava a hry pre deti

3. 6. 2017
10.00 hod.
Bowling

Deň detí
zábava a hry pre detiM E S T S K É    D N I   2 0 1 7

9. 6. 2017
18.30 hod.
Mestské múzeum

Musica Historica
koncert budapeštianskej hudobnej formácie

9. - 11. 6. 2017
Želiezovský park

51. Celoštátny
ľudovo-umelecký festival


10. 6. 2017
Štadión MŠK

100 rokov
želiezovského futbalu
**********************************
televízna relácia RTVS
Sú krajiny...
záznam z galaprogramu 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach

 

Hovorme 5 minút

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prírodné dedičstvo
Mesto a jeho okolie je bohaté tak na prírodné bohatstvá v okolí Hrona, ako aj na kultúrne hodnoty – historického charakteru.

Želiezovce ležia na Podunajskej nížine, na pravom brehu rieky Hron. Územie charakterizujú teplomilné rastliny, okolie patrí z hľadiska fytogeografickej oblasti k panónskej flóre, z aspektu fytogeografického obvodu k pramantraskej flóre, a z hľadiska fytogeografického okresu k ipeľsko-rimavskej brázde. Pozdĺž rieky Hron v okolí mesta sú charakteristické lužné lesy. V okolí mesta, v Hronovciach sa nachádza prírodná rezervácia Vozokanský luh. V Želiezovciach je lokalizovaná bažantnica Čereš na území 2136 ha.

Kultúrne dedičstvo
Mesto disponuje hodnotnými historickými pamiatkami, ktorých využitie je značne obmedzené a v dôsledku chýbajúcich zdrojov na ich rekonštrukciu neefektívne. Nachádzajú sa tu chránené areály Svodovský park a Želiezovský park, ktoré sa vyznačujú svojou historickou akosťou.

V centre mesta na Námestí sv. Jakuba sa nachádza pôvodne gotický Kostol sv. Jakuba. V kostole sa zachovali gotické nástenné maľby (o.r.1430), s reliéfnym dekórom a nápisom, gotická krstiteľnica (14. storočie), barokový kríž, drevorezba (18. storočie), monštrancia (rokoko -18. storočie), kalich (barok - 18. storočie), pacifikal (barok - 18. storočie). Základ oltára tvorí rímsky sarkofág (z 2. storočia).

Značnú kultúrno-historickú hodnotu predstavuje pôvodne barokový, neskôr klasicisticky upravený kaštieľ Esterházyovcov, ktorý sa nachádza v mestskom parku. Vzhľadom jeho zachovania je rekonštrukcia čím ďalej, tým nevyhnutnejšou záležitosťou.

Pamätná izba Franza Schuberta v budove Sovieho zámočku, v ktorom v rokoch 1818 a 1824  počas letných mesiacov býval Franz Schubert, sa nachádza v klasicistickej stavbe pri mestskom parku. Expozícia pomocou dokumentov a dobového nábytku a inventára zaznamenáva pôsobenie tohto hudobného skladateľa v Želiezovciach.

Na katolíckom cintoríne sa nachádza rodinná hrobka Esterházyovcov, postavená v neogotickom štýle v II. pol. 19. storočia.

Pseudobarokový kostol Sv. Anny obdĺžnikového pôdorysu, postavený v sedemdesiatych rokoch 19. storočia je dodnes centrom mestskej časti Mikula.

Vo Svodove stojí na mieste gotického kostola zo 14. storočia barokovo-klasicistický kostol postavený v osemdesiatych rokoch 18. storočia.

V centre mesta sa nezachovala pôvodná štruktúra ani charakter zástavby. Pôvodné budovy sú v meste zriedkavosťou.