3. 5. - 1. 6. 2018
prac. dni 9.00 - 17.00 hod.
Dom kultúry

Ilona Kiss Dulai
Výstava zbierky pohľadníc

Vernisáž: 2. 5. 2018 o 17.00 hod.
 


1. 6. 2018
21.00 hod.
Bowling bar

Colorado
koncert country-rockovej skupiny
 


2. 6. 2018
9.30 hod.
Kultúrny dom Svodov

Deň detí
vo Svodove

súťaže a zábava pre deti
 


8. - 10. 6. 2018
Želiezovský park

52. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL

52. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

 


22. - 23. 6. 2018
Želiezovský park

MESTSKÉ DNI
VÁROSI NAPOK

 


30. 6. 2018
Kultúrny dom Svodov

Deň Svodova
 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zastupiteľstvo aj o plnení PHSR

Typ: ostatné
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa zišlo na svojom 46. zasadnutí 26. apríla v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode rokovania MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na niektoré pozemky v areáli ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským pre Reformovaný cirkevný zbor v Želiezovciach. Návrhy kultúrnych kalendárov Domu kultúry a Mestskej knižnice na tento rok boli schválené bez pripomienok, rovnako aj správa hlavného kontrolóra o vykonanej finančnej kontrole a správa o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov.

Schválená bola opakovaná žiadosť o predaj pozemkov prislúchajúcich k rodinnému domu na Schubertovej ulici aj návrh na doriešenie majetkovo-právne nevysporiadaných pozemkov na Sacherovej ulici. MsZ súhlasilo s vyhodnotením výsledkov súťažných návrhov na prenájom priestorov vo vlastníctve mesta zámeru a schválilo uzavretie nájomnej zmluvy so jednou záujemkyňou. Zobralo na vedomie správu o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži na predaj objektu bývalej MŠ vo Svodove. MsZ schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy na parcelu v areáli autokempingu s ďalším majiteľom. Poslanci zobrali na vedomie správu o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom, informáciu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja za rok 2017 a správu o činnosti mestskej polície.


Vytvorené: 4. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2018 17:45
Autor: Správce Webu