22. - 23. 6. 2018
Želiezovský park

MESTSKÉ DNI
VÁROSI NAPOK

PROGRAM


23. 6. 2018
Športové ihrisko Sikenica

V. medzinárodná súťaž vín, džemov a lekvárov
vyhlásenie výsledkov

Termín súťaže: 13. 6. 2018 o 9.00 hod.
v Kultúrnom dome Sikenica

 


30. 6. 2018
Kultúrny dom Svodov

Deň Svodova
 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Choré stromy budú nahradené novými

Typ: ostatné
Ul. kpt. Nálepku Na ulici kpt. Nálepku mesto už dlhšiu dobu monitorovalo zhoršený stav pagaštanov rastúcich pred rodinnými domami ako už v súčasnosti preriedená alejová výsadba. Padajúce konáre, zoschnuté časti korún, či dutiny vykazujúce prehnitie kmeňa viedli k tomu, že mesto požiadalo o súhlas na výrub týchto drevín. S výrubom by sa malo začať v blízkej budúcnosti. Určite budú mnohým obyvateľom tieto mohutné stromy chýbať najmä v letnom období. Mesto však za ne pripravuje náhradnú výsadbu.

V prvom štádiu sme chceli zabezpečiť výrub iba tých drevín, ktoré sú v havarijnom stave. Po vykonaní obhliadky za účasti dendrológa zo Štátnej ochrany prírody sa však zistilo, že takmer všetky pagaštany vykazujú riziko, pretože  pri podrobnejšom skúmaní bola na všetkých drevinách zistená prítomnosť plodníc drevokazných húb, dutín vykazujúcich značné štádium hnilobných procesov kmeňa a koruny, ako aj  zníženie celkovej stability drevín. K zhoršeniu ich stavu prispelo aj orezávanie z dôvodu zasahovania konárov do  ochranného pásma elektrického vedenia a tiež dlhodobé napadnutie ploskáčikom pagaštanovým. Mesto v minulosti na záchranu týchto drevín a predĺženie ich životnosti objednávalo chemické ošetrenie proti ploskáčikovi, posledné roky už od tejto finančne náročnej záležitosti upustilo.

V najbližšom období by mali byť vyrúbané dreviny, na ktoré už má mesto súhlas na výrub. Ide o 6 pagaštanov, v prípade ktorých boli zaznamenané padajúce konáre . Následne po vydaní súhlasu na zvyšné dreviny sa vo výrube bude pokračovať.
„Pevne veríme že nová výsadba bude zo strany obyvateľov prijatá s porozumením. Tak, ako v súčasnosti pagaštany, aj novo vysadené dreviny budú spĺňať všetky nenahraditeľné funkcie sprievodnej zelene, či už ide o produkciu kyslíka, filtráciu a zachytávanie nečistôt, alebo aj mikroklimatickú funkciu ako spomaľovanie odtokových pomerov, zachytávanie zrážok a tlmenie prehrievania spevnených plôch, nehovoriac o estetickej funkcii,“ povedala pracovníčka oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Gabriela Bieliková, ktorá v mene mesta obyvateľov požiadala o zhovievavosť a toleranciu pri výruboch a s nimi spojených obmedzeniach na verejných priestranstvách pred rodinnými domami.


Vytvorené: 13. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2017 05:40
Autor: Správce Webu