26. 5. 2017
21.00 hod.
Bowling

Easy Blues
koncert

27. 5. 2017
10.00 hod.
Želiezovský park

Deň detí
v Želiezovskom parku

zábava a hry pre deti

3. 6. 2017
9.30 hod.
areál Kultúrneho domu Svodov

Tradičný svodovský
Deň detí

zábava a hry pre deti

3. 6. 2017
10.00 hod.
Bowling

Deň detí
zábava a hry pre detiM E S T S K É    D N I   2 0 1 7

9. 6. 2017
18.30 hod.
Mestské múzeum

Musica Historica
koncert budapeštianskej hudobnej formácie

9. - 11. 6. 2017
Želiezovský park

51. Celoštátny
ľudovo-umelecký festival


10. 6. 2017
Štadión MŠK

100 rokov
želiezovského futbalu
**********************************
televízna relácia RTVS
Sú krajiny...
záznam z galaprogramu 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach

 

Hovorme 5 minút

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Uctili si výročie ukončenia II. svetovej vojny i úmrtia M. R. Štefánika

V piatok 4. mája pri príležitosti 72. výročia ukončenia II. svetovej vojny predstavitelia mesta na čele s primátorom Ondrejom Juhászom a zástupcom primátora Gézom Nagyom spoločne s členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach na čele s predsedom Jozefom Výbochom, členmi streleckého klubu Magnum a zamestnancami Mestského úradu v Želiezovciach položili vence k Pomníku padlým v II. svetovej vojne na Námestí sv. Jakuba a poklonili sa pamiatke obetí. celý text

ostatné | 8. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Nezabúdame...

Členovia ZO SZPB v Želiezovciach zavítali 10. apríla 2017 v rámci poznávacieho zájazdu do Kľaku a Ostrého Grúňa, z histórie protifašistického odboja známych vypálených obcí ležiacich neďaleko Žarnovice. celý text

ostatné | 30. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Deň Zeme 2017

V sobotu 22. apríla ráno sa pri želiezovskom amfiteátri, v Mikulskom parčíku a pred svodovským kultúrnym domom zišli občania, ktorí sa rozhodli prispieť k čistote svojho okolia.
Aktivity ku Dňu Zeme začalo mesto Želiezovce organizovať pred desiatimi rokmi. Každoročne sa ich zúčastní nemálo dobrovoľníkov, ktorí zakaždým vykonajú kus práce.
celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
pes

Mesto rieši problém psích exkrementov

Verili by ste, že v meste Želiezovce sa ročne vyprodukuje asi 38 ton psích exkrementov? 960 psov s priemernou hmotnosťou cca 10 kg vyprodukuje práve zhruba toľko. Z toho približne 1/3 (okrem psov v rodinných domoch) sa nachádza na verejných priestranstvách, trávnikoch a záhonoch. Ponechanie exkrementu na verejnom priestranstve je ale priestupkom voči verejnému poriadku a môže byť zaň uložená bloková pokuta. celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
cyklisti

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Knižnica v marci

V prvý deň mesiaca kníh sa tak, ako každý rok uskutočnil bezplatný zápis, teda registrácia čitateľov Mestskej knižnice Želiezovce na tento kalendárny rok. Mnohí túto možnosť využili. celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
László Solymos

Minister na mestskom úrade

Minister životného prostredia SR László Solymos v spoločnosti poslancov Národnej rady za stranu Most-Híd Gábora Gála a Petra Antala vo štvrtok 16. marca zavítali v rámci návštevy regiónu aj na Mestský úrad v Želiezovciach. Tu sa stretli so záujemcami najmä z radov predstaviteľov samospráv dolnohronského regiónu. Tomu zodpovedajúce boli aj témy stretnutia, na ktorom sa hovorilo najmä o projektoch, budovaní infraštruktúry, zamestnanosti a ďalších témach samosprávneho prostredia. Minister aj poslanci vyzvali predstaviteľov regiónu o uplatnenie svojich postrehov a návrhov, resp. podnetov od občanov, ktoré strana Most-Híd ako člen vládnej koalície dokáže v tomto volebnom období účinnejšie pretaviť do legislatívnych rámcov.
Minister potom odcestoval do Štúrova, obaja poslanci sa podvečer stretli so záujemcami z radov obyvateľov v Dome kultúry.
celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
c

Z marcového zasadnutia MsZ

MsZ v Želiezovciach zasadalo na svojej 29. schôdzi 9. marca po tom, čo sa v pôvodnom termíne 23. februára nezišiel dostatočný počet, čiže nadpolovičná väčšina poslancov. V úvode rokovania poslanci zobrali na vedomie a schválili správu o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov. Zobrali na vedomie aj informatívnu správu o súdnych a exekučných konaniach, v ktorých je mesto jednou zo zúčastnených strán a správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016. Zároveň zrušili VZN č. 5/2010 o podmienkach podávania a vybavovania sťažností a petícií. MsZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 a správu o výsledku finančnej kontroly. celý text

ostatné | 14. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Ul. kpt. Nálepku

Choré stromy budú nahradené novými

Na ulici kpt. Nálepku mesto už dlhšiu dobu monitorovalo zhoršený stav pagaštanov rastúcich pred rodinnými domami ako už v súčasnosti preriedená alejová výsadba. Padajúce konáre, zoschnuté časti korún, či dutiny vykazujúce prehnitie kmeňa viedli k tomu, že mesto požiadalo o súhlas na výrub týchto drevín. S výrubom by sa malo začať v blízkej budúcnosti. Určite budú mnohým obyvateľom tieto mohutné stromy chýbať najmä v letnom období. Mesto však za ne pripravuje náhradnú výsadbu. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Seniori oslávili MDŽ

V stredu 8. marca patril Dom kultúry našim seniorom. Pri príležitosti MDŽ sa uskutočnila slávnostná členská schôdza Záklanej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Zúčastnila sa na nej aj predsedníčka okresného výboru JDS v Leviciach Emília Nichtová, primátor mesta Želiezovce Ondrej Juhász i vedúca odboru organizačno-správneho a sociálnych vecí MsÚ Diana Csicsmanová.
Primátor vo svojom príhovore ocenil miesto žien v živote a každú jednu prítomnú v sále obdaroval karafiátom.
V kultúrnom programe vystúpili deti z materských škôl Lienka, Hopsasa a Cimbora, žiaci Základnej umeleckej školy F. Schuberta, spevácka skupina MO Matice slovenskej Vrbovianka a spevokol ZO JDS Fialky.
celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Pomník martýrov v Budapešti

Obetiam oslobodzovacích bojov v Budapešti

Pomerne chladný, ale slnkom zaliaty bol pondelok 13. II. 2017 v Budapešti. Práve v tento deň sa miestni antifašisti a spolu s nimi i 20-členná skupina členov SZPB zo Želiezoviec, Levíc a Kalnej nad Hronom pripomenula 72. výročie ukončenia bojov o Budapešť, keď do mesta vstúpil po vojnových útrapách mier. celý text

ostatné | 5. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Detské ihrisko na Námestí sv. Jakuba

Pribudnú moderné detské ihriská

V meste sa plánuje vybudovanie troch nových detských ihrísk. Jedno z nich má vyrásť na Námestí sv. Jakuba, na zelenej ploche medzi kinom a bustou Antala Kherndla. Podľa predbežného návrhu má mať povrch z EPDM gumy a prvky sú vyberané tak, aby boli vhodné pre tie najmenšie deti. Moderné prvky oblých tvarov - šmýkačka, hojdačky, zvieratká, kde okrem estetického hľadiska bol kladený dôraz najmä na bezpečnosť.
celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
ilustračné foto

Bude v Želiezovciach zimný štadión?

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zverejnil svoj zámer vybudovať v tomto roku na Slovensku 10 športových hál. Účelom je rozvoj ľadového hokeja, športové haly však ponúknu možnosť viacúčelového využitia počas celého roka. Kým v zimných mesiacoch pôjde najmä o hokej a korčuľovanie, v letných mesiacoch jednoduchým rozpustením ľadovej plochy vznikne ihrisko pre basketbal, pozemný hokej, hádzanú či tenis.
SZĽH ponúkol samosprávam vybudovanie športových hál po splnení podmienok. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Koncert k 220 výročiu narodenia Franza Schuberta

K 220. výročiu narodenia Franza Schuberta mesto Želiezovce v spolupráci s občianskym združením Castellum Zeliz zorganizovalo koncert. V piatok 20. januára v Dome kultúry Bogacz Trio predviedlo tri klavírne triá skladateľov Edgara Elgara, Georgea Enescu a Josefa Suka, potom v rozšírenom obsadení Klavírne kvinteto A-dur Pstruh Franza Schuberta.
Koncert otvoril primátor mesta Ondrej Juhász.
celý text

ostatné | 27. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
výkričník

Veterinárne opatrenia proti vtáčej chrípke

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Leviciach upozornila 18. januára na výskyt prípadu vtáčej chrípky v katastri Želiezoviec po tom, čo 16. januára jej bol nahlásený úhyn volavky popolavej v tejto lokalite. celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
obsadenost T-18

V športovej hale T-18 sa športuje, sú ale ešte voľné termíny

V športovej hale T-18 sa od minulého roka opäť športuje. Mesto ju pred niekoľkými rokmi prevzalo v nevyužiteľnom stave, vlani však zrealizovalo čiastočnú rekonštrukciu, vďaka ktorej je opäť užívania schopná. celý text

ostatné | 5. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vítanie adventu 4

Zapálenie poslednej - štvrtej sviečky na adventnom venci na Námestí sv. Jakuba v nedeľu 18. decembra popoludní bolo spojené s predvianočnými trhmi. celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Vítanie adventu 3

V nedeľu 11. decembra dopoludnia sa Želiezovčania opäť zišli na Námestí sv. Jakuba. Farárka evanjelickej cirkvi Zuzana Moncojová zapálila na adventnom venci tretiu sviečku. celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Detské ihrisko v areáli ZŠ sa opäť rozšírilo

V utorok 29. novembra bola v areáli slovenskej Základnej školy ďalšia časť detského ihriska odovzdaná deťom školského klubu do užívania. Zostava Jungle Gym pozostávajúca z dvoch veží a doplnkov bola postavená vďaka finančnému príspevku Združenia rodičov pri ZŠ.
Riaditeľ školy Vojtech Tomašovič sa deťom prihovoril, deti predviedli krátky program a napriek chladnému počasia sa ponáhľali zostavu vyskúšať.
celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Vítanie adventu 2

V nedeľu 4. decembra bola na adventnom venci na námestí zapálená druhá sviečka. Podujatie sa uskutočnilo pod vedením duchovnej miestnej reformovanej cirkvi Csilly Révész a čestného hosťa želiezovského reformátskeho spoločenstva Zoltána Szilágyiho. celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

17. november - cesta k demokracii?

Taká bola téma 104. literárnej kaviarne, ktorú začiatkom decembra zorganizovala Mestská knižnica a ZO SZPB v Želiezovciach. Jej účastníci privítali prof. PhDr. Jozefa Leikerta, PhD. Litt.D., dekana Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, známeho súčasného slovenského spisovateľa, básnika, historika, publicistu a vysokoškolského pedagóga. Navyše tlačového hovorcu bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. celý text

ostatné | 4. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Likvidujú ďalšiu čiernu skládku

Mesto pokračuje v odstraňovaní čiernych skládok odpadov. V súčasnosti sa pracuje na nelegálnej skládke na pozemku medzi bike-parkom a amfiteátrom. Pracovníci mesta a aktivační pracovníci zbierajú odpad do veľkoobjemového kontajnera. Odpad vyvezený na riadenú skládku TKO. celý text

ostatné | 30. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Vítanie adventu 1

V nedeľu predpoludním sa uskutočnilo privítanie adventu, keď dekan želiezovskej farnosti Stanislav Illéš zapálil 1. sviečku na adventnom venci umiestnenom na Námestí sv. Jakuba. Blížiaci sa sviatok narodenia Ježiša privítali deti spevom, dekan krátkym príhovorom. celý text

ostatné | 28. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Ondrejský jarmok 2016 - jeden z najlepších

V dňoch 18. - 19. novembra sa v našom meste konal tradičný Ondrejský jarmok. Napriek tomu, že v sobotu popoludní sa zhoršilo počasie, podľa výsledkov možno tento ročník hodnotiť ako jeden z najvydarenejších. celý text

ostatné | 28. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Rozsvietenie adventného venca

Mesto Želiezovce Vás s radosťou pozýva dňa 27. novembra, v nedeľu, začiatkom o 10:30 hod na posvätenie a rozsvietenie prvej sviečky adventného venca. celý text

ostatné | 25. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Októbrové zasadnutie MsZ

MsZ podporilo výstavbu v centre
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojej 26. schôdzi dňa 27. októbra v sobášnej sieni MsÚ. V úvode sa poslanci zaoberali žiadosťou developerskej spoločnosti o odkúpenie pozemku v centre mesta s cieľom výstavby obchodného centra. Po dlhšej rozprave k tejto téme sa mestské zastupiteľstvo uznieslo, že súhlasí so zámerom predaja parcely s rozlohou 8 707 m2, zároveň uložilo začať práce na zmenách a doplnkoch územného plánu centrálnej mestskej zóny, stanoviť všeobecnú hodnotu pozemku a vypísať na predaj obchodnú verejnú súťaž.
celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
2. 11. 2016

Pripravuje sa priestor na nové domy

Priestranstvo od objektu bývalého bitúnku medzi hrádzou a Poštovou ulicou sa do vlastníctva mesta dostalo v roku 2011 zámenou s Poľnohospodárskym družstvom, ktoré získalo ornú pôdu. Mesto získalo pozemok, na ktorom sa už niekoľko desaťročí tvorila čierna skládka, na ktorú sa vozil stavebný odpad, kmene stromov ale aj komunálny odpad z domácností.
Lokalita bola zapracovaná do územného plánu mesta ako pozemok určený na individuálnu bytovú výstavbu. Aby však bolo možné pozemky predať záujemcom, bolo potrebné najskôr odstrániť skládku a pozemok vyčistiť.
celý text

ostatné | 2. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Pribudli pracovné miesta, ďalšie vzniknú

Po vyriešení dopravného napojenia areálu spoločnosti Selyz Nábytok na hlavnú cestu podľa požiadaviek orgánov štátnej správy sa v areáli závodu nedávno ukončila výstavba ďalšej výrobnej haly. Nová čalúnnická dielňa bola odovzdaná začiatkom jesene, prácu si v nej našlo zatiaľ 45 ľudí. celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Mesto poďakovalo dobrovoľníkom

V rámci Mestských dní boli, ako už tradične, na slávnostnom zasadnutí MsZ odovzdané ocenenia mesta. Väčšinu tohtoročných ocenení v podobe ďakovných listov získali doborovoľníci – účastníci brigád v rámci Dňa Zeme a pri úpravách mestského parku. celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Želiezovskí odbojári k SNP

Členovia ZO SZPB v Želiezovciach si viacerými hodnotnými podujatiami pripomenuli 72. výročie SNP. Práve túto historickú udalosť našich novodobých dejín väčšina poslancov NR SR naprieč politickými stranami schválila 29. septembra 1992 za štátny sviatok. Žiaľ, SNP aj dnes má svojich odporcov, hoci väčšina obyvateľstva sa k tejto udalosti hrdo hlási. Povstaním sme sa zaradili medzi bojujúce národy protihitlerovskej koalície a po vojne medzi víťazov.
Práve priami účastníci SNP stáli aj pri zrode našej organizácie, SZPB.
celý text

ostatné | 17. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná